Përmbledhja e analizave dhe publikimeve të ALTAX përgjatë 2023

Përmbledhja e analizave dhe publikimeve të ALTAX përgjatë 2023

Mund të jetë e vështirë të vazhdosh me të gjitha analizat, kërkimet dhe publikimet e raportimit që kemi përgatitur për publikun dhe median në vitin 2023. Kjo është arsyeja pse ne krijuam këtë listë përfundimtare të lidhjeve dhe publikimeve në blog.

Nëse doni të dini në mënyrë analitike një analizë seriale sipas kronologjisë së ecurisë së politikës dhe ekonomisë gjatë muajve të 2023-ës, është e rëndësishme të lexoni se çfarë ju intereson. Në renditjen tonë të përpiluar nga 192 analiza dhe raporte të ndryshme, prezantohen tendencat më të fundit në jetën ekonomike, sociale, fiskale dhe financiare, në mënyrë që të mos humbisni asnjë mundësi për të rritur njohuritë dhe opinionin tuaj.

Ju ftojmë të zhyteni menjëherë në botën e informacionit ekonomik dhe financiar të përzgjedhur për ju!

BLOGU ALTAX 2023

JANAR

https://altax.al/ndikimi-i-taksave-dhe-adresimi-gjithperfshires-per-uljen-e-inflacionit/

https://altax.al/tatimi-i-kapitalit-apo-super-taksa-e-pasurise-per-shqiptaret-e-pasur-ne-kohen-e-polarizimit-ekonomik/

https://altax.al/pagat-dhe-pensionet-nga-fillimi-i-pandemise-dhe-nevoja-per-taksimin-e-ndershem/

https://altax.al/ekonomia-ne-vitin-2023-duket-mjaftueshem-e-cuditshme/

https://altax.al/2023-nje-vit-me-shpresen-te-gjithperfshirja/

SHKURT

https://altax.al/shqiperia-ne-listen-gri-me-statusin-e-juridiksionit-nen-monitorim-te-shtuar/

https://altax.al/ne-kemi-tatim-mbi-pagat-dhe-jo-mbi-te-ardhurat-pasi-mungon-gjithperfshirja/

https://altax.al/rrisku-i-kursit-te-kembimit-midis-lekut-dhe-euros-ne-tregun-shqiptar/

https://altax.al/e-ardhmja-e-ppp-ne-ballkanin-perendimor-sipas-analizes-se-fmn-se/

https://altax.al/nje-ndryshim-ne-drejtimin-e-vendit-eshte-urgjentisht-i-nevojshem/

https://altax.al/page-minimale-me-te-larte-duke-kufizuar-rritjen-e-kostove-te-punes-per-punedhenesit/

https://altax.al/per-nje-shqiperi-elastike-me-nje-mendesi-180-grade-ndryshe-nga-deri-me-sot/

MARS

https://altax.al/rritja-e-pages-minimale-nuk-ndikon-rritjen-apo-uljen-automatikisht-te-pagave-te-tjera/

https://altax.al/kush-duhet-ta-vendose-pagen-minimale-dhe-si-duhet-ta-beje-kete/

https://altax.al/pensionet-private-ne-zbutjen-e-pasojave-negative-te-plakjes-se-popullsise-dhe-lehtesimit-te-buxhetit/

https://altax.al/qasje-orientuese-per-taksimin-e-pensioneve-private/

PRILL

https://altax.al/konkurueshmeria-investimet-ndikimi-te-rritja-e-pagave-dhe-te-te-hyrat-fiskale/

https://altax.al/reformimi-tatimor-dhe-shperndarja-e-te-ardhurave-per-shtresat-sociale/

https://altax.al/te-ardhurat-buxhetore-dhe-tatimore-ne-bp6-2021-2022/

https://altax.al/rritja-e-pagave-publike-burimet-e-buxhetit-dhe-qeveria-e-madhe/

https://altax.al/jo-nje-ekonomi-si-dielli-qe-shkelqen-por-nuk-te-ngroh/

https://altax.al/per-rivendosjen-e-stabilitetit-te-tregut-dhe-ruajtjen-e-stabilitetit-financiar-por/

https://altax.al/ulje-ngritjet-e-inflacionit-nuk-jane-ne-sinkron-me-performancen-ekonomike/

https://altax.al/koha-gjithsesi-po-ecen-dhe-ne-po-e-humbasim-shansin/

https://altax.al/hapja-e-qeverisjes-permes-konsultimit-publik/

https://altax.al/sa-do-ti-kushtonte-realisht-qeverise-rritja-e-pagave-te-sektorit-publik/

MAJ

https://altax.al/fatura-e-rritjes-se-pagave-besimi-dhe-siguria-ekonomike-per-njerezit/

https://altax.al/pedali-i-politikes-fiskale-dhe-monetare-kush-eshte-shtypur-me-fort/

https://altax.al/rritja-e-pagave-te-sektorit-publik-ka-boshllek-me-realitetin/

https://altax.al/barra-tatimore-ne-vendet-me-taksim-progresiv-dhe-ato-me-taksim-te-sheshte-2022/

https://altax.al/per-te-krijuar-nje-mburoje-fiskale-elastike-per-tu-pershtatur-ndaj-goditjeve/

https://altax.al/investimet-e-huaja-direkte-te-lidhura-me-barren-tatimore-ne-ballkanin-perendimor/

https://altax.al/minimizimi-i-informalitetit-dhe-efektiviteti-i-perforcuar-prej-digjitalizimit/

https://altax.al/barra-tatimore-ne-ballkanin-perendimor-ne-2022/

https://altax.al/performanca-ne-ekonomite-vendore-progresi-i-mundesive-dhe-ndikimi-nga-kufizimet/

https://altax.al/cfare-e-ndikon-inflacionin-dhe-kursin-e-kembimit/

QERSHOR

https://altax.al/rritja-e-pajtueshmerise-tatimore-permes-parandalimit-te-pastrimit-te-parase/

https://altax.al/shqiperia-forcoi-transparencen-dhe-permiresoi-rregullimin-dhe-mbikeqyrjen-por-nuk-mjafton-per-ta-hequr-nga-lista-gri/

https://altax.al/rritja-e-pagave-ne-2023-dhe-barazia-gjinore/

https://altax.al/kanabisi-mjekesor-dhe-industrial-komente-per-propozimin-e-qeverise-nga-pervoja-e-vendeve/

https://altax.al/inflacioni-dhe-mbicmimi-i-lekut-drejt-nje-ekuilibri-te-ri-ne-treg/

https://altax.al/pensionet-private-nevoja-per-te-fituar-kohen-e-humbur-ne-shqiperi/

https://altax.al/mundesite-qe-ofrohen-per-pensionet-private-ne-sistemin-e-taksimit-progresiv-te-te-ardhurave/

https://altax.al/shqiperia-renditet-ne-vend-te-pare-ne-rajon-per-lirine-ekonomike-ne-2023/

https://altax.al/turizmi-shqiptar-ne-2023-dhe-disa-sfidat-qe-duhen-adresuar-dhe-programuar-per-zgjidhje/

https://altax.al/problemet-e-sektorit-te-sherbimeve-dhe-adresimi-i-tyre/

https://altax.al/nje-euro-me-e-dobet-po-ndikon-mbi-gjithcka-dhe-po-bie-pak-perfitime-ne-vend/

https://altax.al/treg-kapitalesh-ne-epoken-e-kapitalizmit-postliberal/

https://altax.al/politikanet-ne-kapitalizem-qytetaret-ne-socializem/

KORRIK

https://altax.al/6-mujori-pare-2023-mungon-analiza-e-pergjegjshme-e-financave-publike/

https://altax.al/cfare-po-ndodh-me-cmimet-dhe-euron-dhe-cfare-po-pret-politika-monetare-dhe-fiskale/

https://altax.al/nevojitet-te-ndryshohet-qasja-e-qeverisjes/

GUSHT

https://altax.al/riorganizimi-apo-transformimi-i-kabineteve-qeverises-cfare-fiton-populli-dhe-ekonomia-ne-fund-te-fundit/

https://altax.al/autonomia-fiskale-e-bashkive-nuk-eshte-ende-ne-fokusin-e-duhur/

https://altax.al/projekt-ligji-per-sigurimin-e-detyrueshem-te-banesave-nga-rrisku-i-termetit-dhe-besimi-i-qytetareve-te-nisma-e-re-ligjore/

https://altax.al/kursi-fiks-i-kembimit-nuk-eshte-zgjidhje-por-kujdes-ndaj-spekulimeve-dhe-mosveprimit/

https://altax.al/tatimi-mbi-ndertesat-sipas-references-mesatare-te-cmimeve-te-tregut-implikime-dhe-efekte/

SHTATOR

https://altax.al/demonetizimi-i-dyte-brenda-pak-vitesh-ne-indi-efekte-dhe-mesime/

https://altax.al/investimet-me-kapital-publik-borxhi-dhe-ndikimi-ne-tregun-monetar/

https://altax.al/cfare-kuptohet-me-vleresimin-e-sp-per-shqiperine-ne-shtator-2023/

https://altax.al/remitancat-na-tregojne-difektet-e-qeverisjeve-dje-dhe-sot/

https://altax.al/emigrimi-i-bizneseve-nje-sinjal-per-politika-te-zgjuara-dhe-pergjegjshmeri/

https://altax.al/censusi-2023-te-ruaje-integritetin-per-cilesi-te-rezultateve/

https://altax.al/statistikat-per-punesimin-dhe-pagen-mesatare-ne-tremujorin-e-dyte-2023-ne-syrin-e-fiskalistit/

https://altax.al/bilanci-i-pagesave-na-tregon-se-ekonomia-performon-dobet-dhe-pse-turizmi-tregon-shenja-rritje/

https://altax.al/sigurimi-i-detyrueshem-i-banesave-nga-forcat-madhore-ne-nje-kendveshtrim-sipas-syrit-te-fiskalistit/

TETOR

https://altax.al/cfare-eshte-nje-ekonomi-e-forte/

https://altax.al/cfare-eshte-nje-buxhet-i-forte/

https://altax.al/indeksi-nderkombetar-i-konkurrueshmerise-tatimore-si-pasqyre-qe-te-tregon-difektet-dhe-korigjimin/

https://altax.al/fmn-na-tha-mjaft-gjera-edhe-sivjet-por-veprat-e-institucioneve-vlejne-me-shume-per-ne/

https://altax.al/drejtesia-tatimore-parakusht-per-rindertimin-e-besimit-mes-qeverise-dhe-tatimpaguesve/

https://altax.al/rishikimi-i-buxhetit-duhet-te-permbante-vemendje-sociale/

https://altax.al/nje-rritje-ekonomike-pa-rritje-per-2024-nese-nuk-bazohet-te-gjithperfshirja/

https://altax.al/rishikimi-i-buxhetit-ne-mes-te-vitit-eshte-gjithmone-nje-praktike-e-mire-por-duhet-transparence-dhe-llogaridhenie/

https://altax.al/rritja-e-pagave-bazuar-mbi-punen-e-denje-performancen-dhe-meritokracine/

https://altax.al/krizat-ushtarake-aktuale-dhe-detyrat-e-ekonomise-shqiptare/

https://altax.al/raporti-i-vjeshtes-2023-i-bankes-boterore-dhe-nevoja-per-angazhime-gjithperfshirese/

https://altax.al/cens-2023-rendesia-e-tij-e-madhe-eshte-sfida-qe-duhet-menaxhuar-me-pergjegjesi-te-posacme/

NENTOR

https://altax.al/ekonomia-duhet-te-kishte-te-njejtin-fokus-si-programi-i-rindertimit/

https://altax.al/ekonomia-qe-kemi-sot-e-cenuar-nga-investimet-joproduktive-dhe-politika-e-demshme/

https://altax.al/ne-qender-te-vemendjes-lobimi-si-mund-ti-zbusim-rreziqet-e-korrupsionit-dhe-kapjen-e-politikave/

https://altax.al/raport-progresi-i-ke-shqiperia-eshte-mesatarisht-e-pergatitur-ne-fushen-e-taksave/

https://altax.al/fatura-e-shtrenjte-dhe-pak-e-perballueshme-e-takses-se-inflacionit/

https://altax.al/pse-ekonomia-e-forte-shkakton-nje-monedhe-te-forte-dhe-pse-ekonomia-jone-jo/

DHJETOR

https://altax.al/buxheti-11-mujor-2023-si-thike-me-dy-tehe/

https://altax.al/rritja-e-pagave-te-administrates-publike-vs-motivimit-per-tu-korruptuar/

https://altax.al/treguesit-e-performances-per-administraten-publike-patronazhi-politik-dhe-plani-i-veprimit-i-miratuar-per-te-luftuar-korrupsionin/

https://altax.al/dixhitalizimi-apo-e-qeverisja-dhe-ndikimi-te-lufta-ndaj-korrupsionit/

PUBLIKIME TE ALTAX 2023

https://altax.al/product/ekonomia-ne-vitin-2023-duket-mjaftueshem-e-cuditshme/

https://altax.al/product/kombinim-i-shendetshem-i-fondit-te-pensioneve-mes-sektorit-publik-dhe-atij-privat/

https://altax.al/product/trajtimi-tatimor-i-pensioneve-private-ne-shqiperi-mundesite-dhe-kufizimet-bazuar-te-pervojat-e-vendeve-te-be/

https://altax.al/product/7-praktika-te-mira-te-qeverisjes-vendore-2022/

https://altax.al/product/auditimi-social-shumedimensional-i-bashkise-berat-2022-progresi-i-mundesive-dhe-ndikimi-nga-kufizimet/

https://altax.al/product/auditimi-social-shumedimensional-i-bashkise-elbasan-2022-progresi-i-mundesive-dhe-ndikimi-nga-kufizimet/

https://altax.al/product/auditimi-social-shumedimensional-i-bashkise-vlore-2022-progresi-i-mundesive-dhe-ndikimi-nga-kufizimet/

https://altax.al/product/auditimi-social-shumedimensional-i-bashkise-diber-2022-progresi-i-mundesive-dhe-ndikimi-nga-kufizimet/

https://altax.al/product/auditimi-social-shumedimensional-i-bashkise-gjirokaster-2022-progresi-i-mundesive-dhe-ndikimi-nga-kufizimet/

https://altax.al/product/permbledhje-auditimi-social-shumedimensional-ne-bashkite-2022-berat-diber-elbasan-gjirokaster-vlore/

https://altax.al/product/barra-tatimore-dhe-liria-fiskale-2023-shqiperi-kosove-dhe-ballkani-perendimor/

https://altax.al/product/sistemet-tatimore-ne-ballkanin-perendimor-2023/

https://altax.al/product/permbledhje-per-sistemin-tatimor-ne-shqiperi-2023/

https://altax.al/product/600-ditet-e-para-te-qeverise-rama-3-2021-2023/

https://altax.al/product/ekonomia-e-rajoneve-shqiptare-larg-perspektives-se-zhvillimit-te-qendrueshem/

https://altax.al/product/rritja-ekonomike-ne-2023-e-sfiduar-nga-informaliteti-dhe-paraja-e-zeze/

https://altax.al/product/a-duhet-te-nderhyje-banka-e-shqiperise-ne-rastin-e-lekut-te-forte/

https://altax.al/product/cfare-po-ndodh-me-cmimet-dhe-euron-dhe-cfare-po-pret-politika-monetare-dhe-fiskale/

https://altax.al/product/a-munden-lehtesite-tatimore-te-perkohshme-te-stimulojne-shpenzimet-konsumatore/

https://altax.al/product/permbledhje-per-tatimin-e-transferimit-te-te-drejtes-se-pronesise-dhe-taksen-mbi-pasurine-e-paluajtshme/

https://altax.al/product/veshtrimi-civil-projektbuxheti-2024-per-dibranet/

https://altax.al/product/veshtrimi-civil-projektbuxheti-2024-per-gjirokastritet/

https://altax.al/product/veshtrimi-civil-projektbuxheti-2024-per-vlonjatet/

https://altax.al/product/veshtrimi-civil-projektbuxheti-2024-per-beratasit/

https://altax.al/product/veshtrimi-civil-projektbuxheti-2024-per-elbasanasit/

https://altax.al/product/veshtrimi-civil-projektbuxheti-2024-per-5-bashki/

https://altax.al/product/dixhitalizimi-vleresimi-i-performances-i-administrates-qendrore-dhe-vendore-rritja-e-pagave-dhe-marredhenia-me-korrupsionin/

 

 

 

 

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: