Partneriteti

Partneriteti


ALTAX gjithmonë kërkon të punojë me individë që do të frymëzojnë besimin e klientëve tanë të tanishëm dhe të ardhshëm dhe që do të punojnë me ne për të ndërtuar praktikën tonë.

Për t’u bashkuar me ekipin ALTAX ju mjafton të jeni i pranuar në bazë të përvojës dhe specializimit tuaj për tu përshtatur me natyrën dinamike të projekteve që zbaton Qendra ALTAX dhe partnerët e saj.

Për t’u bashkuar me ekipin ALTAX Consulting duhet të keni çertifikimet vijuese: Kontabilist Publik të Certifikuar, Auditues të Miratuar, Këshilltarë/Ekspert Fiskal ose Çertifikime profesionale ekuivalente dhe ekselenca.

Procesi i Parneritetit/Punësimit

Dorëzimi i CV
Një përfaqësues nga ALTAX do t’ju kontaktojë brenda 24 – 48 orëve nga marrja e CV-së tuaj, kështu që sigurohuni që të keni të dhënat tuaja të kontaktit atje.

Intervista
Intervistë dhe Vlerësim. Përfaqësuesi ALTAX do të caktojë një intervistë fillestare me ju nëpërmjet Zoom/Skype/WEbex dhe do të diskutohet rreth kërkesës së aplikantit (kërkesë për punë ose kërkesë për partneritet). Intervista do të përbëhet nga pyetje teknike dhe biseda etike profesionale.

Partneritet/Ofertë pune
Pas 3-5 ditësh do të informoheni për vendimin e bazuar te intervista. Përfaqësuesi nga ALTAX do t’ju kontaktojë për detajet e ofertës suaj.

Bëhuni një partner i rrjetit ALTAX!

Bashkohuni me ekipin tonë të profesionistëve dhe bëhuni shefi i vetvetes.