Edukim & Zhvillim

Edukim & Zhvillim


ALTAX është një qendër studimore fiskale dhe Shërbim Konsulence dhe Asistence, që punon që të rritë mirëkuptimin e qeverisë dhe publikut për çështje të lidhura me ndershmërinë e sistemit ekonomik, fiskal në shoqërinë civile në Shqipëri.

Qendra ALTAX është themeluar për të qenë pranë ekonomistëve të rinj dhe ekspertëve fiskalë, si edhe për njerëzit që kanë nevojë për një këshillë ose mbrojtje nga abuzimi me ligjin. E rëndësishme, nuk është të kesh frikë dhe pasiguri nga ajo që pret të ndodhë, por të jesh disa hapa përpara problemit.

Zgjidh shërbimin e dëshiruar

Njihuni me Ekspertët / Partnerët


Këta janë ekspertët dhe partnerët e ALTAX. Ekspertiza dhe efektiviteti i tyre është objekt vlerësimi nga ana juaj kur kërkoni shërbimet e tyre. Ne kemi partnerë në një sërë cilësish, vlerash dhe profesionesh. Ilësia dhe korrektesa është ajo për të cilën ne jemi të gjithë në ALTAX.

Arsyeja pse bashkohen ekspertët e shumë sektorëve dhe certifikimeve së bashku në këtë platformë është se ALTAX ka vendosur tre parime thelbësore partneriteti – ekspertize, që mundëson të prezantojmë shërbime sa progresive, po aq edhe produktive.

Kapitalizimi. Të gjithë ekspertët/ partnerët kanë të drejtë të barabartë për të kontribuar dhe kontributet nuk mund të maten gjithmonë thjesht në terma të vlerës së parave të gatshme ose profilit publik.

Transparenca. Sinqeriteti dhe ndershmëria në marrëdhëniet e punës janë parakushte të besimit, llogaridhënies dhe, në fund të fundit, partneriteteve të suksesshme.

Përfitim i ndërsjellë. Të gjithë partnerët, si dhe klientët, duhet të përfitojnë nga një bashkëveprim, duke patur të përbashkët mes tyre, si synimet dhe përfitimet specifike të synuara nga secili partner me klient, por edhe nxitja për të siguruar angazhim të vazhdueshëm dhe marrëdhënie të qëndrueshme pune.

Bëhuni një partner i rrjetit ALTAX!

Bashkohuni me ekipin tonë të profesionistëve dhe bëhuni shefi i vetvetes.

error: