Ekspertët/Trajnerët

Kontakto me Ekspertët dhe Trajnerët tanë Fiskalë


ALTAX është një qendër studimore fiskale dhe Shërbim Konsulence dhe Asistence, që punon që të rritë mirëkuptimin e qeverisë dhe publikut për çështje të lidhura me ndershmërinë e sistemit ekonomik, fiskal ne shoqërinë civile ne Shqipëri.

Qendra ALTAX është themeluar për të qenë pranë ekonomistëve të rinj dhe ekspertëve fiskalë, si edhe për njerëzit që kanë nevojë për një këshillë ose mbrojtje nga abuzimi me ligjin. E rëndësishme, nuk është të kesh frikë dhe pasiguri nga ajo që pret të ndodhë, por të jesh disa hapa përpara problemit.