Zaim Bajraktari

Zaim Bajraktari

Ekspert - Sigurimet Shoqërore - Politika Sociale

Edukimi
Ekonomist, Fakulteti Ekonomisë Agrare, Universiteti Bujqësor, Tiranë

Specializimi
Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore
Pensionet

Përvoja
Kryespecialist kontributesh në Institutin e Sigurimeve
Specialist i lartë për pensionet
Specialist i lartë për kontributet për individët dhe bizneset

Vitet e punës
48 vite

Fusha e këshillimit
Sigurimet Shoqërore
Sigurimet Shëndetësore
Pensionet

Njësia e shërbimit
Në orë

Kërko këshillë

error: