Media

Media


Ne në ALTAX kemi një jetë të gjallë me aktivitete dhe paraqitje në median e shkruar dhe online në funksion dhe në ndihmë të gjithë audiencës dhe vëmendjes publike.

Axhenda jonë mediatike, marëdhëniet me publikun dhe komunikimi orienton punën dhe aktivitetet tona të bazuara edhe te rekomandimet e ekspertëve. Kjo bën dallim që komunikimet tona të jenë të rrënjosura në mjaft dalje publike dhe pjesë e qasjes me mendje të hapur, ku ekspertët tanë përfaqësojnë këndvështrime të ndryshme. Temat kërkimore dhe shërbimet mbulojnë ekonominë, zhvillimin, qeverisjen dhe politikën publike.

Premtimet e programit qeverisës, të parealizueshme pa një reformë të thellë

Rritja e borxhit publik, Gjokutaj: Janë marrë kredi për të shlyer borxhet e mëparshme

Përmbushja financiare e programeve qeverisëse 2009 -2021

Uzina e Ballshit, ekspertët: Të ndiqen procedurat e falimentit

Me Pak Fjalë sjell sot: Ulja e taksave, politikë apo ekonomi?

Barra fiskale/ Gjokutaj: Të taksohet pasuria, lehtësim për shtresën e mesme

Përgjegjshmëria financiare e premtimeve elektorale, 2009-2021

Investimet publike si mënyrë për të gjeneruar rritje ekonomike

Rritja e pragut të TVSH

Paga e luftës dhe parashikimi pesimist i BB për Shqipërinë

Pse qeveritë nuk e masin dot informalitetin?

Faza e dytë e fiskalizimit, a janë gati biznesi dhe tatimet?

Barra Tatimore në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor 2022

Lufta dhe kriza ekonomike, Gjokutaj: Është frenuar rritja, qeveria po bën llogari

error: