Legjislacioni

Legjislacioni fiskal

Në këtë link http://eduart0.tripod.com/legislation.html ju do të mund të lexoni pjesë nga legjislacioni tatimor historik në Shqipëri, që prej vitit 1992.

Ky legjislacion është i ndarë në kategoritë:

  • Administrimi tatimor për periudhën 1992 -2004
  • Tatimi mbi qarkullimin për periudhën 1993 -1996
  • Tatimi mbi vlerën e shtuar për periudhën 1996 – 2013
  • Akciza për periudhën 1992 -2012
  • Marrëveshjet kryesore të eleminimit të taksimit të dyfishtë
error: