Shërbimet

Ekspertiza & Shërbimet


Qendra ALTAX është një qendër kërkimore fiskale, e cila punon për të rritur mirëkuptimin e qeverisë dhe publikut mbi çështjet që lidhen me ndershmërinë e sistemit ekonomik, fiskal në shoqërinë civile në Shqipëri.

Qendra ALTAX u krijua për të qenë pranë ekonomistëve të rinj dhe ekspertëve fiskalë, si dhe njerëzve që kanë nevojë për këshilla apo mbrojtje nga abuzimi me ligjin. E rëndësishme është të mos kesh frikë dhe të pasigurt për atë që pret të ndodhë, por të jesh disa hapa përpara problemit.

ALTAX Consulting është e pavarur nga Qendra ALTAX dhe operon si shërbim konsulence dhe shërbime të tjera ligjore dhe kontabël.

Zgjidh shërbimin e dëshiruar

Bëhuni një partner i rrjetit ALTAX!

Bashkohuni me ekipin tonë të profesionistëve dhe bëhuni shefi i vetvetes.