Shërbimet

Ekspertiza & Shërbimet


Qendra ALTAX është një qendër kërkimore ekonomike dhe fiskale, e cila punon për të rritur mirëkuptimin mes qeverisë dhe publikut mbi çështjet që lidhen me ndershmërinë e sistemit ekonomik, fiskal në shoqërinë civile në Shqipëri.

Qendra ALTAX u krijua për të qenë pranë ekonomistëve të rinj dhe ekspertëve fiskalë, si dhe njerëzve që kanë nevojë për këshilla apo mbrojtje nga abuzimi me ligjin. E rëndësishme është të mos kesh frikë dhe të pasigurt për atë që pret të ndodhë, por të jesh disa hapa përpara problemit.

ALTAX Consulting është e pavarur nga Qendra ALTAX dhe operon si shërbim konsulence dhe shërbime të tjera ligjore dhe kontabël.

Zgjidh shërbimin e dëshiruar

Njihuni me Ekspertët/ Partnerët


Këta janë ekspertët dhe partnerët e ALTAX. Ekspertiza dhe efektiviteti i tyre është objekt vlerësimi nga ana juaj kur kërkoni shërbimet e tyre. Ne kemi partnerë në një sërë cilësish, vlerash dhe profesionesh. Ilësia dhe korrektesa është ajo për të cilën ne jemi të gjithë në ALTAX.

Arsyeja pse bashkohen ekspertët e shumë sektorëve dhe certifikimeve së bashku në këtë platformë është se ALTAX ka vendosur tre parime thelbësore partneriteti – ekspertize, që mundëson të prezantojmë shërbime sa progresive, po aq edhe produktive.

Kapitalizimi. Të gjithë ekspertët/ partnerët kanë të drejtë të barabartë për të kontribuar dhe kontributet nuk mund të maten gjithmonë thjesht në terma të vlerës së parave të gatshme ose profilit publik.

Transparenca. Sinqeriteti dhe ndershmëria në marrëdhëniet e punës janë parakushte të besimit, llogaridhënies dhe, në fund të fundit, partneriteteve të suksesshme.

Përfitim i ndërsjellë. Të gjithë partnerët, si dhe klientët, duhet të përfitojnë nga një bashkëveprim, duke patur të përbashkët mes tyre, si synimet dhe përfitimet specifike të synuara nga secili partner me klient, por edhe nxitja për të siguruar angazhim të vazhdueshëm dhe marrëdhënie të qëndrueshme pune.

Rezervoni shërbimin tuaj

Bëhuni një partner i rrjetit ALTAX!

Bashkohuni me ekipin tonë të profesionistëve dhe bëhuni shefi i vetvetes.

error: