ALTAX Consulting

ALTAX Consulting

ALTAX Consulting e ka filluar egzistencën e vet në vitin 1999 dhe është e vendosur në Tiranë.
Stafi i saj përbëhet nga fiskalistë, juristë, ekspertë te kontabilitetit fiskal me një eksperience pune shumëvjecare dhe ekspertë partnerë të sektorëve të ndryshëm.

ALTAX Consulting është një aktivitet fitimprurës, i pavarur nga Qendra ALTAX, i regjistruar si aktivitet privat, në Tiranë me Numër Unik Identifikimi të Subjektit (NUIS) M01924022H.

Ne të ALTAX Consulting do të kujdesemi për ju dhe me ju të ndryshojmë me lehtësinë e teknologjisë mënyrën se si i trajtoni nevojat tuaja tatimore, të auditimit dhe kontabilitetit duke kombinuar mbështetjen personale nga ekspertët tanë

Ne jemi një ekip profesionistësh që mund t’ju ndihmojnë të zgjidhni të gjitha mosmarrëveshjet nga detyrimet tuaja kontabël dhe tatimore dhe t’ju japin më shumë kohë për të bërë gjërat që ju me të vërtetë synoni të bëni. Ekipi ynë është shumë i aftë dhe mund t’ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja në një mënyrë më të përshtatshme, etike dhe me kosto efektive.

Shërbimet e ALTAX Consulting janë të organizuara për të funksionuar si pjesë përbërëse e një shërbimi me cikël të plotë për nevojat e biznesit gjatë aktivitetit të tij. Ndërkohë, ALTAX Consulting kryen edhe ekspertiza në studimin e ekonomisë dhe burimeve natyrore, si dhe raporte fizibiliteti për nevoja të aktiviteteve të çdo sektori të ekonomisë.

Nëpërmjet ciklit bashkëpunues vjetor me administratën fiskale, studioja mban kontakt të rregullt me stafin e partnerëve të saj për t’ju shpjeguar dhe informuar për çfarë ndodh, kur dhe si po ndodh në ambjentin fiskal shqiptar. Gjithashtu ALTAX Consulting përdor gjithë teknologjinë, si një instrument për përmbushjen e shërbimeve dhe ndarjen e informacionit.

Për të qenë e sigurtë ALTAX Consulting prej shumë vitesh garanton një shërbim të cilësisë më të larte në treg dhe me të njëjtin standart në çdo kohë, duke zbatuar modelin e Bashkëpunimit Fiskal (BF). Kjo mënyrë zbatohet duke identifikuar çështjet e pazgjidhura me institucionet, si dhe problemet që zyra e financës së partnerit nuk i ka adresuar mënyrën e zgjidhjes se tyre. Ky bashkëpunim bazohet në rëndësinë e planifikimit dhe ekspertizën në zgjidhjen në një format efektiv për biznesin.

Për informimin tuaj, mund të shkruani në adresën email: [email protected]

In cooperation with


error: