Kujt i shërbejmë?

Kujt i shërbejmë


Në ALTAX, shërbimi dhe aktiviteti është i përshtatur, bazuar në nevojat dhe kërkesat.
Shërbimet tona do t’ju përshtaten gjithmonë ndërsa rriteni si organizim apo individ.

Si mund të ndihmojmë organizatën jofitimprurëse/ entet publike?

Përvoja e ALTAX paraqet zgjidhje inovative për organizatat jofitimprurëse, duke ndihmuar të pozicionojnë organizatat e tyre për të marrë financimin e duhur në një mjedis të ashpër konkurrues.

Organizatat jofitimprurëse përfshijnë gjithçka, nga shoqatat e vogla që mblidhen disa herë në vit dhe nuk kanë asete, deri te universitetet dhe fondacionet e mëdha me miliona Euro pasuri. Ato përfshijnë ndihmën për shtresat në nevojë dhe bamirësinë tradicionale që u shërben të varfërve, si dhe kisha, xhami, Dhoma të Tregtisë, Organizata të biznesit, Klube sportivë/edukimi/kulturorë etj., Sindikata të Punëtorëve etj.

Ne punojmë gjatë gjithë vitit me menaxhmentin dhe bordin drejtues në zhvillimin e strategjive të shëndosha për t’i ndihmuar ata të përshtaten me një panoramë të lëvizshme nga ndryshimet ligjore, rregulloret dhe modelet e financimit. Ne këshillojmë për një gamë të gjerë çështjesh, duke përfshirë:

Njohja e të Ardhurave
Taksa mbi të ardhurat
Strategjitë e kompensimit dhe përfitimeve
Të tjera shërbime te personalizuara

Si mund t’i ndihmojmë shërbimet financiare?

Ekspertët e ALTAX njohin ndryshimet e tregut duke punuar me klientët tanë që rriten, lidhen me klientët, menaxhojnë kostot dhe respektojnë rregulloret duke shfrytëzuar forcat e fuqishme të të dhënave, dixhitalizimit dhe ndërprerjes.

Profesionistë me përvojë ofrojnë një qasje praktike ndaj udhëzimeve financiare, fiskale, perspektivë depërtuese për çështjet që konvergojnë me shpejtësi dhe nxitësit që i japin formë industrisë. Jo vetëm që klientët i shohin anëtarët e ekipit tonë të aftë, por ata gjithashtu zbulojnë se stafi/partnerët tanë me të vërtetë kujdesen për t’i bërë ëndrrat e tyre realitet. Ne përpiqemi t’i mbajmë klientët tanë të fokusuar se ku duan të shkojnë, t’i këshillojmë se si të arrijnë atje dhe vazhdimisht t’u kujtojmë atyre rëndësinë e mbajtjes së një qasjeje të disiplinuar për realizimin e programeve të tyre.

ALTAX është e përkushtuar të ofrojë njohuri të qarta dhe zgjidhje praktike, duke ju ndihmuar të lundroni në kompleksitetin e ambjentit të sotëm të biznesit.

Le t’ju ndihmojmë të përfitoni plotësisht nga mundësitë e rritjes dhe përfitimit, të minimizoni detyrimet tatimore, të qëndroni përpara një game të gjerë kërkesash rregullatore vendase dhe ndërkombëtare dhe më shumë.

Si mund ta ndihmojmë teknologjinë?

Shërbimet e konsulencës së ALTAX për praktikën e industrisë së teknologjisë sjellin sfida dhe mundësi. Bizneset mund të përdorin risitë e kohës për të optimizuar teknologjinë e tyre të informacionit dhe për të transformuar operacionet e tyre. Ekipi ynë gjithashtu i ndihmon ata të fitojnë para nga shërbimet e diferencuara dhe të angazhojnë kanalet dhe komunitetet e tyre.

Transformimi i TI-së është një nga sfidat më të panjohura të inovacionit me të cilat përballen aktualisht ndërmarrjet. Sipas një sondazhi të fundit, gati 90% e organizatave duhet të transformojnë në mënyrë të moderuar ose të konsiderueshme mjediset e tyre të IT-së për të përmbushur kërkesat e biznesit dixhital në vitet e ardhshme.

Pra, ku të filloni? Dhe si do të duket transformimi? Profesionistët tanë kanë një përvojë solide për të ndihmuar përdoruesit/pionerët e teknologjisë të operojnë në çështjet urgjente të biznesit të sotëm, duke përfshirë shtrirjen në rritje të platformave, rritjen e klientëve dhe të ardhurave, punën dixhitale dhe automatizimin kognitiv, automjetet autonome, të dhënat dhe analitikën dhe shërbimet e librit bllokues/dixhital.

Eksperienca e ALTAX sjell sfida dhe mundësi. Bizneset mund të përdorin teknologjinë për të optimizuar teknologjinë e tyre të informacionit dhe për të transformuar operacionet e tyre. Ata gjithashtu mund të fitojnë para nga shërbimet e diferencuara dhe të angazhojnë kanalet dhe komunitetet e tyre.

Si mund të ndihmojmë shërbimet e ushqimit dhe pijeve?

Ekipi i ALTAX punon me prodhuesit, shpërndarësit dhe shitësit e ushqimeve dhe pijeve, duke ofruar zgjidhje të dizajnuara për të mbrojtur rritjen dhe për të krijuar vlerë të shtuar.

Industria e shërbimeve të ushqimit dhe pijeve përfshin biznese që ofrojnë ushqime, produkte të konservuara dhe pije për klientët. Kjo industri përfshin restorante dhe shërbime të lëvizshme ushqimore, katering, ofrues të shërbimit të pijeve dhe shërbime të tjera ushqimore dhe pijesh. Bizneset në këtë industri janë kryesisht restorante, kafene, pika të ushqimit të shpejtë, shërbime katering, bare dhe pub, kontraktorë të shërbimeve ushqimore dhe shërbime të lëvizshme ushqimore. Ushqimi dhe pijet luajnë një rol jetik në ekonominë lokale dhe kombëtare.

Nga prodhimet organike lokale deri te zinxhirët kombëtarë të shpërndarjes me pakicë, këto biznese ndërlidhen me prodhuesit, shpërndarësit e tjerë dhe shitësit me pakicë njëkohësisht. Ekipi jonë, pavarësisht nëse bëhet fjalë për ristrukturimin dhe riorganizimin, përmirësimin e procesit, menaxhimin e zinxhirit të furnizimit ose taksat dhe auditimet synon të jetë pranë ne zgjidhjen e problemeve dhe nevojave per advokim. Bazuar në të dhënat financiare dhe operative nga njësitë e shitjes, ne analizojmë pasqyrat e të ardhurave dhe shpenzimeve  për të profilizuar të dhënat e operacioneve.

Ne e bëjmë shërbimin tonë të kuptojmë plotësisht të gjitha aspektet e industrisë së ushqimit dhe pijeve, në mënyrë që të mund të ofrojmë shërbime të nivelit të lartë dhe të kontribuojmë në rritjen dhe suksesin e klientëve tanë.

Si mund të ndihmojmë kujdesin shëndetësor dhe jetën?

Eksperienca e ALTAX përbëhet nga këshilltarë me përvojë dhe të përkushtuar të Komunikimeve Strategjike që mund të ofrojnë këshilla kritike për biznesin për të mbrojtur dhe rritur vlerën dhe reputacionin.

Manovrimi i kompleksiteteve në shëndetësi dhe shërbimet jetësore nuk është detyrë e lehtë. Konkurimi i suksesshëm në këtë hapësirë ​​kërkon një partner me një qasje të gjerë, bashkëpunuese dhe një perspektivë globale. Kjo kërkon një strategji të mirëinformuar duke bërë pyetjet e duhura dhe me rrënjë në identifikimin e zgjidhjeve krijuese për sfidat tuaja unike. Sot, bizneset e kujdesit shëndetësor dhe farmaceutike përballen me një numër gjithnjë në rritje sfidash komerciale dhe rregullatore. Nëse sfida është të komunikoni një propozim vlere unike, të menaxhoni presionet që lidhen me produktivitetin e sektorit dhe vlerësimin e patentave, ose të keni sukses përballë presioneve globale të çmimeve, atëherë ne mundemi te përballojmë me ju ngarkesën e plote te vlefshme per tregun.

Ekipi ynë i profesionistëve ka përvojën për të zhvilluar një qasje strategjike për të angazhuar një gamë të gjerë palësh të interesuara, duke përfshirë audiencën e brendshme, investitorët, partnerët, pacientët, furnitorët, politikëbërësit,  si dhe ata në nivelet drejtuese. Ne punojmë ngushtë me klientët për t’i përditësuar ata me gjendjen aktuale të në treg.

Si mund ta ndihmojmë prodhimin industrial?

Ekspertët e ALTAX dhe partnerët e kuptojnë ndikimin e niveleve të pashembullta të pasigurisë në lidhje me eksportin për kompanitë prodhuese. Ekipi ynë i përkushtuar ofron shërbime tatimore, sigurie dhe këshillimore dhe u ofron klientëve tanë qasje në standardet e industrisë, rrjetëzimin e kolegëve dhe udhëheqjen e mendimit më të avancuar.

Si në Shqipëri, po ashtu edhe në rajon janë krijuar nivele të paprecedentë pasigurie në lidhje me lirinë e tregtisë ndërkombëtare për kompanitë prodhuese gjatë dekadës së ardhshme.

Bizneset e mëdha mund të jenë në gjendje të negociojnë rrugën e tyre përmes fushës së minuar të marrëveshjeve të ardhshme tregtare, por ndërmarrjet e vogla dhe të mesme prodhuese do të duhet të jenë vigjilente dhe fleksibël nëse dëshirojnë të mbajnë akses të gjerë dhe të hapur në tregjet kryesore të eksportit.

Ekspertët dhe partnerët e ALTAX mund të ndihmojnë kompanitë e prodhimit industrial të adresojnë çështjet kryesore me të cilat përballet biznesi i tyre, si:

Planifikimi dhe Konsulenca Tatimore

Ulja e kostos

Raportimi Financiar

Shërbimet e jashtme dhe të përbashkëta.

Ne jemi me ju per tu dhene eksperiencen tone

Si mund t’i ndihmojmë aktivitetet e tjera?

Burimi kryesor i të ardhurave të një grupi ose kompanie është treguesi i industrisë përkatëse.

Përveç ofrimit të shërbimeve të personalizuara për kompanitë brenda praktikave tona kryesore të industrisë, profesionistët në ALTAX kanë gjithashtu përvojë të gjerë në shërbimin e klientëve në një sërë industrish të tjera. Me burime në të gjithë vendin, rrjeti ynë ofron një grup të plotë shërbimesh për klientët në industritë e mëposhtme shtesë:

 • Individë me vlerë të lartë neto
 • Import/Eksport
 • Bujqësia, Peshkimi, Pylltaria
 • Agroindustria
 • Mjedisi
 • Industria e Turizmit
 • Ndërtimi
 • Pasuri të paluajtshme
 • Telekomunikacioni
 • Sigurimi
 • Fondet e investimeve
 • Kompanitë e qiradhënies
 • Ligjore
 • Konsulencë për personelin

Njihuni me Ekspertët/ Partnerët


ALTAX është një qendër studimore fiskale dhe Shërbim Konsulence dhe Asistence, që punon që të rritë mirëkuptimin e qeverisë dhe publikut për çështje të lidhura me ndershmërinë e sistemit ekonomik, fiskal ne shoqërinë civile ne Shqipëri.

Qendra ALTAX është themeluar për të qenë pranë ekonomistëve të rinj dhe ekspertëve fiskalë, si edhe për njerëzit që kanë nevojë për një këshillë ose mbrojtje nga abuzimi me ligjin. E rëndësishme, nuk është të kesh frikë dhe pasiguri nga ajo që pret të ndodhë, por të jesh disa hapa përpara problemit.

Bëhuni një partner i rrjetit ALTAX!

Bashkohuni me ekipin tonë të profesionistëve dhe bëhuni shefi i vetvetes.

error: