Odeta Golloshi

Odeta Golloshi

Eksperte - Politika Sociale - Menaxhimi i Projekteve

Edukimi
Master në Inxhinieri, Universiteti Politeknik i Tiranës
Master në Shkenca Politike dhe Administrative

Specializimi
Analiza dhe zbatim të politikave sociale
Koordinim dhe menaxhim projekti
Vlerësues i pasurive të paluajtshme, Truall dhe Ndërtesë

Përvoja

Në sektorin privat:

Menaxhim i proceseve të plan veprimit
Monitorim i shpenzimeve buxhetore
Zhvillim dhe komunikim i planeve strategjike
Koordinim, menaxhim dhe monitorim të projekteve zhvillimore
Monitorim dhe zhvillim i aktiviteteve të politikave sociale
Menaxhim i marrëdhënieve me klientët
Komunikimi i dizajneve, risive në fushën e marketingut

 Vitet e punës
18 vite

 Fusha e ekspertizës
Analiza dhe zbatim të politikave sociale
Koordinim dhe menaxhim projekti
Menaxhim i proceseve të plan veprimit

 Njësia e shërbimit
Në orë

error: