Author - ALTax

Publikohet Raporti Studimor “Përgjegjshmëria financiare e programit qeverisës 2021-2025”

Qendra ALTAX, publikoi sot Raportin studimor “Përgjegjshmëria financiare e Programit qeverisës 2021-2025”. Në këtë raport studimor ( me 4 pjesë në gjuhën shqip) janë përmbledhur etapat e situatës pas zgjedhore dhe deri në shpalljen e programit të ri qeverisës 2021-2025,...

Çfarë mund të themi për tregun e përbashkët rajonal ballkanik?

Në takimin e Sofies[1], Nëntor 2020 udhëheqësit politikë nga Ballkani Perëndimor[2], të mbështetur nga BE miratuan një Plan veprimi për krijimin e një tregu të përbashkët dhe një axhende të përbashkët mjedisore për rajonin. Plani parashikon një sërë masash,...