Monthly Archives - May 2022

Nisim në Qershor forumet e komunikimit për performancën e bashkive sipas auditit social

Nga data 7 Qershor 2022 deri 22 Qershor 2022, Qendra ALTAX në kuadër të projektit “Monitorimi publik përmes ndërveprimit qytetar”, i mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës nën zhvillimin/politikën e jashtme holandeze do të organizojë takime informimi...

Një projekt ligj për tatimin e punës, që kërkon shumë analiza dhe raste për tu diskutuar në mënyrë shteruese

Pjesë nga projekt - Ligji (jo zyrtar) Të Ardhurat nga Punësimi[1] Të ardhurat nga Punësimi përfshijnë: Pagat, rrogat, shpërblimet dhe përfitimet që rrjedhin nga marrëdhënie punësimi ose të ngjashme me to, pavarësisht nëse këto marrëdhënie janë aktuale, të ardhshme ose...

ANKETIM- Mbi qeverisjen vendore dhe performancën e saj

Qendra ALTAX në kuadër të projektit “Monitorimi publik përmes ndërveprimit qytetar” të mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës nën zhvillimin/politikën e jashtme holandeze kërkon që nëpërmjet bashkëpunimit dhe koordinimit me pjestarë të shoqërisë civile, të organizatave të...

Çfarë pritshmërie mund të ketë për tregun e pasurive të paluajtshme dhe qiradhënies?

Rritja e qirave është një fenomen kombëtar, pasi ato rriten paralelisht me rritjen e çmimeve të shtëpive, dhe ndërsa më shumë njerëz nuk munden te perballojne çmimet e blerjes së shtëpive, ata kanë rritur presionin në tregun e qirasë. Si logjikë...

error: