Tag - inflacioni

Indeksi i besimit të ekonomisë dhe qytetarit në Maj 2024 dhe reagimi i qeverisë bazuar te ndjesia e tyre

Sipas Vrojtimit të Besimit të Biznesit dhe të Konsumatorit (VBBK)[1], për muajin Maj 2024, i raportuar nga Banka e Shqipërisë[2], shprehet se “Treguesi i ndjesisë ekonomike[3] në Maj 2024 shënoi rënie të lehtë as...

Indeksim i pagave për të rritur besimin te sistemi dhe për një model të ri sfidues

Marrëdhënia midis përcaktimit të pagave dhe inflacionit është monitoruar këto vite të fundit nga afër nga Banka Qendrore dhe ish-Ministria e Financave dhe Ekonomisë, pasi ishte çelësi i suksesit të tyre në arritjen e stabilizimit makroekonomik në një regjim të...

Inflacioni i tremujorit të parë 2024 në vendet e OECD, BE dhe Ballkanin Perëndimor

Inflacioni nga viti në vit në OECD, i matur nga Indeksi i Çmimeve të Konsumit (CPI) mbeti përgjithësisht i qëndrueshëm në 5.8% në mars 2024, pas 5.7% në shkurt (Figurat 1 dhe 2). Inflacioni total ra në 19 vende...

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Serbisë

Rritja ekonomike e Serbisë u përshpejtua në gjysmën e dytë të 2023, duke e çuar rritjen e PBB-së për vitin në 2.5%, falë një ecurie më të mirë se sa pritej të sektorëve të bujqësisë dhe ndërtimit, dhe një rimëkëmbje...

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Maqedonisë së Veriut

Rritja ekonomike ka qenë e fortë në fillim të vitit 2023, por vjen pas një rritje ekonomike të ngadalësuar në vitin 2022 për shkak të konsumit privat më të dobët dhe një zvarritjeje më të madhe nga eksportet neto

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Kosovës, 2023

Ekonomia e Kosovës ka vazhduar të performojë mirë, përkundër mjedisit të jashtëm sfidues. Rritja reale e PBB-së u ngadalësua në 3.3 për qind në vitin 2023, mes rritjes së ulët në partnerët kryesorë tregtarë dhe vendet ku banon diaspora. Kërkesa...

error: