Rritja e PBB-së në Tremujorin e parë 2024, OECD, BE dhe Ballkanin Perëndimor

Rritja e PBB-së në Tremujorin e parë 2024, OECD, BE dhe Ballkanin Perëndimor

Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) në OECD u rrit me 0.4% në tremujorin e parë të 2024, pak nga 0.3% e regjistruar në tremujorin e mëparshëm,[1] sipas vlerësimeve të përkohshme (Figura 1).

Ndërsa norma e rritjes së PBB-së për OECD në tërësi ndryshoi pak në tremujorin e parë 2024, ekonomitë e tre të katërtave të vendeve të OECD për të cilat disponohen të dhëna performuan më mirë se në tremujorin e katërt 2023. Ndër vendet e G7, rritja u rikuperua në Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermania, me PBB të rritur përkatësisht me 0.6% dhe 0.2% në tremujorin e parë, pas tkurrjeve prej 0.3% dhe 0.5%[2] në tremujorin e katërt. Në Mbretërinë e Bashkuar, rimëkëmbja u ndikua kryesisht nga rënia e importeve të mallrave, ndërsa në Gjermani nga rritja e investimeve në ndërtim dhe në eksporte. Rritja u përshpejtua gjithashtu në Kanada, nga 0.2% në tremujorin e katërt në 0.6% në tremujorin e parë, dhe në Itali dhe Francë, nga 0.1% në të dy vendet në tremujorin e katërt në 0.3% në Itali dhe 0.2% në Francë në tremujorin e parë. Në eurozonë, rritja arriti në 0.3% në tremujorin e parë, pas një tkurrje prej 0.1% në tremujorin e katërt.

Ndër vendet e tjera të OECD-së për të cilat disponohen të dhëna, Izraeli regjistroi rritjen më të fortë të PBB-së në tremujorin e parë me 3.3%, krahasuar me një tkurrje prej 5.9% në tremujorin e katërt. Ky rikthim u nxit nga rikuperimet në konsumin privat (6.0% në tremujorin e parë, krahasuar me
-7.6% në tremujorin e katërt) dhe investimet (10.5%, krahasuar me -25.2%). Në Kore, rritja e PBB-së u përshpejtua në 1.3% në tremujorin e parë nga 0.6% në tremujorin e katërt, duke reflektuar gjithashtu një rritje të konsumit privat (0.8%, krahasuar me 0.2% në tremujorin e katërt) dhe një rikthim në investime (1.5%, pas një tkurrjeje prej 1.4%. ).

Nga ana tjetër, ekonomitë e dy vendeve të G7 performuan më pak mirë në tremujorin e parë sesa në tremujorin e mëparshëm. Rritja e PBB-së u ngadalësua në 0.4% në Shtetet e Bashkuara në tremujorin e parë, krahasuar me 0.8% në tremujorin e katërt, dhe u kthye në negative në Japoni me -0.5% në tremujorin e parë, pas rritjes zero në tremujorin e katërt. Ngadalësimi në Shtetet e Bashkuara ishte kryesisht për shkak të një ngadalësimi të kërkesës së brendshme përfundimtare (0.7% në tremujorin e parë, krahasuar me 0.9% në tremujorin e katërt) dhe një rritje prej 1.8% të importeve. Tkurrja e PBB-së në Japoni reflektoi një rënie prej 0.7% të konsumit privat dhe një rënie prej 5.0% të eksporteve të mallrave dhe shërbimeve; edhe investimet janë tkurrur, me 0.3%.

Krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë, PBB-ja në zonën e OECD-së u rrit me 1.6% në TM1 2024, e ngjashme me ritmet e rritjes të vërejtura gjatë vitit 2023 (Tabela 2). Ndër ekonomitë e G7, Shtetet e Bashkuara shënuan rritjen më të lartë gjatë katër tremujorëve të fundit (3,0%), ndërsa Japonia shënoi rënien më të madhe (-0,4%).

Ekonomia e Bosnje dhe Hercegovinës pritet të rritet me 2.6% në 2024, tha Raiffeisen Bank BiH. Rritja pak më e ulët se sa pritej dhe një rezultat më i dobët në tremujorin e fundit të 2023 çuan në një ulje të rritjes së parashikuar për 2024 nga 3% në 2.6%, tha Raiffeisen Bank BiH në një njoftim për shtyp të martën. “Përveç kësaj, fillimi i vitit 2024 nuk solli shenjat e shumëpritura të një ringjalljeje të kërkesës së jashtme, shoqëruar me një rikuperim më të fortë të eksporteve të mallrave dhe prodhimit industrial”, tha huadhënësi.

Rritja ekonomike e Bosnjës për vitin 2024 do të nxitet kryesisht nga konsumi privat elastik dhe rritja e qëndrueshme e investimeve, sipas analistëve të bankës. Analistët e Raiffeisen Bank BiH parashikuan gjithashtu inflacionin e vitit 2024 në mesatarisht 2.7%, duke marrë parasysh presionet e pritshme mbi çmimet e naftës dhe energjisë elektrike. Inflacioni mesatar vjetor i Bosnjës arriti në 6.1% vitin e kaluar. Sipas të dhënave paraprake të zyrës së statistikave të vendit, produkti i brendshëm bruto (PBB) i Bosnjë-Hercegovinës u rrit me një real 1.6% nga viti në vit në 2023, pas një rritje vjetore prej 3.8% në 2022.

Prodhimi ekonomik i Serbisë u rrit me 4.7% reale nga viti në vit në tremujorin e parë të 2024, pas rritjes vjetore prej 3.8% në tremujorin e mëparshëm, tha të premten zyra e statistikave.
Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2023, produkti i brendshëm bruto (PBB) i Serbisë u rrit me 0.8%, sipas të dhënave të PBB-së të rregulluara sezonalisht, tha zyra e statistikave në një njoftim të të dhënave. Krahasimi nga viti në vit i publikuar të premten është pak më i lartë se vlerësimi i publikuar muajin e kaluar nga zyra e statistikave.

Në shkurt, qeveria e Serbisë tha se pret që ekonomia e vendit të zgjerohet me 3.5% në vitin 2024. Në fillim të këtij muaji, Komisioni Evropian ngriti parashikimin e tij të rritjes ekonomike për Serbinë në 3.5% për vitin 2024, ndërsa Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) pohoi projeksionin e saj të shtatorit prej 3.5% rritje të PBB-së këtë vit. Vitin e kaluar, ekonomia serbe u zgjerua me rreth 2.5% me çmime konstante, me të njëjtin ritëm si një vit më parë.

Prodhimi i Brendshëm Bruto i Malit të Zi në tremujorin e parë të vitit 2024 ishte 1 354.0 milionë euro, ndërsa në të njëjtën periudhë të një viti më parë ishte 1 232.2 milionë euro. Norma reale e rritjes së prodhimit të brendshëm bruto në tremujorin e parë të 2024 ishte 4.4%.

Prodhimi ekonomik i Maqedonisë së Veriut u rrit me rreth 1.2% nga viti në vit në terma realë në tremujorin e parë të 2024, pas një rritjeje prej 0.9% në periudhën e mëparshme tre mujore, tha të hënën zyra e statistikave të vendit, duke cituar të dhëna të vlerësuara. Produkti i brendshëm bruto (BPV) arriti në 199,7 miliardë denarë (3,5 miliardë dollarë/3,2 miliardë euro) me çmime aktuale në periudhën janar-mars, thuhet në një deklaratë të Makstat. Eksportet e mallrave dhe shërbimeve ranë me një rënie vjetore prej 6% në terma nominalë, ndërsa importet u rritën me 0.5% në tremujorin në shqyrtim. Konsumi final i familjeve u rrit me rreth 4.8% në vit në tremujorin e parë, dhe pesha e tij në strukturën e PBB-së ishte 72.0%. Enti i Statistikave të vendit nuk ka publikuar ende të dhënat e rritjes ekonomike për të gjithë vitin 2023. Investimet bruto në tremujorin e parë të vitit 2024 shënuan rritje në pjesën e investimeve-bruto në mjetet kryesore (në makineri dhe pajisje dhe në pajisje transporti) dhe në ndryshimin e rezervave.

Në tremujorin e parë të vitit 2024, rritje është vërejtur në sektorët: R, S dhe T – Art, argëtim dhe rekreacion; Veprimtaritë të tjera shërbimi; Veprimtari të amvisërive si punëdhënës; veprimtari të amvisërive të cilat prodhojnë mallra të llojllojshme dhe kryejn shërbime të ndryshme për nevoja vetanake nga 19.6 % M dhe N – Veprimtaritë profesionale, shkencore dhe teknike; Shërbime administrative dhe mbështetëse nga 7.5 % dhe G, H dhe I – Tregtia me shumicë dhe me pakicë riparimi i automjeteve dhe motorçikletave; Transporti dhe magazinimi; Akomodimi dhe shërbimi ushqimor nga 6.9 %.

Ndërsa, treguesi i prodhimit të brendshëm bruto për tremujorin e parë 2024 ende nuk është publikuar si statistikë zyrtare për Kosovën dhe Shqipërinë.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: