Tag - bashki

Dita e Lirisë Fiskale në 2024 në Ballkanin Perëndimor dhe rajonet e Shqipërisë

Dita e Lirisë Fiskale për Ballkanin Perëndimor për vitin 2024 është dita e 114të e tij[1]. Në vitin 2024, në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut kjo ditë bie më herët. Në Bosnjë – Hercegovinë, Malin e Zi...

Fillojmë dialogun dhe diskutojmë projekt buxhetin 2024 sipas vështrimit civil

Buxheti i Bashkisë 2024 është një nismë që shërben si një qasje oponence teknike nga ana jonë dhe reflektim i zërit qytetar bazuar te metodologjia jonë e Auditit Social për pushtetin vendor, të cilin ekspertët e ALTAX e prezantuan që...

Fuqia e rrjetëzimit të shoqërisë civile dhe përfshirja në proceset vendore me ekspertizën e saj

Forcimi i rrjetit të shoqërisë civile dhe koordinimi me politikat vendore dhe qendrore për parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm. Në buxhetet e Bashkive, ashtu si kemi monitoruar edhe buxhetet e bashkive të tjera në gjeografi të ndryshme konstatohet...

Ju prezantojmë përmbledhjen “7 Praktika të mira të Qeverisjes Vendore, 2022”

Në zbatim të projektit për monitorimin e performancës së qeverisjes vendore përmes auditit social, mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës nën zhvillimin/politikën e jashtme holandeze, ekspertët e ALTAX dhe partnerët kanë evidentuar dhe analizuar për ti prezantua...

GJIROKASTËR, Ekonomia që rritet nga turizmi dhe Projektbuxheti 2023

Qendra ALTAX duke vlerësuar çfarë kemi arritur ne bashkëpunim me Ju deri tani JU FTON ne Aktivitetin e titulluar si Dita e Hapur Per Prezantimin e “Praktikës së Mirë" për ta bërë shembull edhe për bashkitë e tjera. Praktikat që do të përcillen janë - GJIROKASTËR, EKONOMIA QË RRITET NGA...

Dita e Hapur e Praktikës së mirë për arsimin profesional në Peshkopi

Një diskutim i shëndetshëm u zhvillua në Peshkopi, në datën 4 Nëntor midis ekspertëve të ALTAX, të cilët prezantuan praktikën e mirë për zhvillimin e arsimit profesional në Dibër. Krahas prezantimit të materialeve te përgatitura ne mënyrë të dedikuar dhe...

error: