Tag - administrim

Shpenzimet tatimore – Boshllëqet tatimore në Shqipëri, 2022

Në publikimin e projekt buxhetit 2023, Ministria e Financave dhe Ekonomisë në një seksion të relacionit që shoqëron pasqyrat fiskale të buxhetit sqaron edhe metodologjinë dhe efektin në buxhet të shpenzimeve tatimore (eng. Tax expenditures) [1]. “Shpenzimet tatimore” janë...

Problemet e administrimit fiskal për zgjidhje

Nga një sistem fragmentar i administrimit tatimor drejt një sistemi modern, transparent dhe efikas. Progresi është fjalëkalimi i administrimit, të paktën për pesë vitet e fundit. Janë arritur tashmë që deklarimet e bizneseve të jenë elektronike të cilat kanë kontribuar ndjeshëm në uljen...

Historia fiskale e një dekade me politikë dhe administrim

Ne këtë paraqitje do të shikojmë se pari historikun e shmangies së performancës administrimit nga planifikimi buxhetor dhe më tej edhe modifikimet që ka miratuar politika fiskale duke tentuar të bëjë përshtatje në vend të një reforme të mundshme. Le të shikojmë pak devijancat...

error: