Tag - administrimi

Takimi konsultues me autoritetet e financave për taksën e pasurisë dhe administrimin tatimor vendor

Ne takimin me zv. Ministren e Financave, zj. Vjero, Niveli me i lartë përgjegjës per politikat fiskale ne vend, si dhe Drejtorin e Përgjithshëm per taksen e pasurisë, z. Sahitaj si dhe stafi hartues i draft ligjit "Per taksen e...

Pensionet private, nevoja për të fituar kohën e humbur në Shqipëri

Sistemet e pensioneve evoluojnë mes ndryshimit të ekonomisë dhe tregut të punës. Ruajtja e përshtatshmërisë dhe mjaftueshmërisë së tyre mund të kërkojë rishqyrtimin e burimeve të financimit. Ndërsa shumë reforma kanë vazhduar për të promovuar jetëgjatësi të punës, një numër shtetesh...

Legjislacioni tatimor 1992 – 2015

Në këtë link http://eduart0.tripod.com/legislation.html ju do të mund të lexoni pjesë nga legjislacioni tatimor historic në Shqipëri, që prej vitit 1992. Ky legjislacion është i ndarë në kategoritë: Administrimi tatimor për periudhën 1992 -2004 Tatimi mbi qarkullimin për periudhën 1993 -1996 Tatimi mbi...

Problemet e administrimit fiskal për zgjidhje

Nga një sistem fragmentar i administrimit tatimor drejt një sistemi modern, transparent dhe efikas. Progresi është fjalëkalimi i administrimit, të paktën për pesë vitet e fundit. Janë arritur tashmë që deklarimet e bizneseve të jenë elektronike të cilat kanë kontribuar ndjeshëm në uljen...

Administrimi tatimor, transparenca dhe problemet e mprehta për zgjidhje

Si çdo administratë tjetër moderne tatimore, nevoja që kanë tatimet shqiptare të përmirësojnë metodat për menaxhimin e përmbushjes tatimore përmes përmirësimit të modelit të riskut dhe ecjes me vendosmëri drejt një sjelljeje më të plotë të fokusuar te risku mbetet një...

error: