Tag - analize

Sigurimi i detyrueshëm i banesave nga forcat madhore në një këndvështrim sipas syrit të fiskalistit

Sigurimi i pronës mund të japë një kontribut të rëndësishëm në menaxhimin e ndikimeve financiare prej rrezikut të tërmetit, megjithëse sigurimi i humbjeve nga tërmeti përballet me një sërë sfidash. Si rezultat, vende të ndryshme kanë bërë rregullimet publike të (ri)sigurimit...

Administrimi tatimor, transparenca dhe problemet e mprehta për zgjidhje

Si çdo administratë tjetër moderne tatimore, nevoja që kanë tatimet shqiptare të përmirësojnë metodat për menaxhimin e përmbushjes tatimore përmes përmirësimit të modelit të riskut dhe ecjes me vendosmëri drejt një sjelljeje më të plotë të fokusuar te risku mbetet një...

error: