Lajme

ALTAX prezanton përmbledhjen për tatimin e profesioneve të lira dhe punonjësve në Shqipëri dhe vendet fqinje për 2024

Përmbledhja “Tatimi mbi të ardhurat e profesionistëve të lirë dhe punonjësve në Ballkanin Perëndimor, 2024” është një udhëzues që ka lindur nga nevoja për të bërë sa më të kuptueshme mënyrën e trajtimit fiskal të profesionistëve të lirë në...

Pesha tatimore mesatare e punës në OECD dhe Shqipëri dhe të ardhurat pas taksave, 2022-2023

Normat efektive të taksave mbi të ardhurat nga puna[1] u rritën në të gjithë OECD në vitin 2023, ndërsa inflacioni mbeti mbi nivelet historike. Me sistemet tatimore në shumë vende të OECD që nuk përshtaten plotësisht me inflacionin,...

Inflacioni i tremujorit të parë 2024 në vendet e OECD, BE dhe Ballkanin Perëndimor

Inflacioni nga viti në vit në OECD, i matur nga Indeksi i Çmimeve të Konsumit (CPI) mbeti përgjithësisht i qëndrueshëm në 5.8% në mars 2024, pas 5.7% në shkurt (Figurat 1 dhe 2). Inflacioni total ra në 19 vende...

Shfrytëzimi dhe rritja e potencialit tatimor: refleksione për Shqipërinë

Sipas, Kenji (shqip. Kenxhi) Okamura[1] në fjalën e mbajtur në Konferencën e Trembëdhjetë të taksave e nivelit të lartë FMN-Japoni për vendet aziatike tregjet dhe ekonomitë në zhvillim (shënim. si Shqipëria) shprehet se nëse ato arrijnë të shfrytëzojnë...

Barra tatimore në regjionet e Kosovës në 2023

Barra tatimore është produkt i të hyrave të mbledhura prej administratës tatimore qendrore dhe administratës doganore, prej të hyrave vetanake prej komunave, si dhe arkëtimet për kontributet pensionale. Të gjitha të hyrat së bashku përbëjnë pjesën gjithëpërfshirëse që llogaritet në raport...

Shpërndarja e barrës tatimore sipas shpenzimeve të buxhetit të Kosovës

Për arsye të planifikimit të shpenzimeve mbi bazën e të hyrave të qëndrueshme, është aplikuar qasje konservative në vlerësimin e efektit të këtyre masave. Rrjedhimisht, shpenzimet do të mund të mbahen në nivel të menaxhueshëm, dhe me qëllimin që zotimet...

Të hyrat vetanake në komunat e Kosovës në 2023

Komunat i mbledhin të hyrat vetanake në dy forma: (a) si të hyra të mbledhura direkt nga komuna, si aktivitet i komunës dhe (b) si të hyra të arkëtuara nga niveli qëndror (në tekstin e mëtejmë, të hyrat indirekte) të...

Intervistë – Impakti ekonomik i vizitës së presidentit kinez në Europë

Në një intervistë që z. Gjokutaj dha për Radion e Jashtme të Kinës, për impaktin ekonomik të vizitës së presidentit kinez në Europëu përmëndën ndër të tjera se “kjo vizitë vjen në kuadrin e një marrëdhënieje, e cila, pas...

Ndryshimet reformuese për pensionet e ardhme duan diskutime shteruese dhe debat publik

Në një diskutim për t’ju përgjigjur pyetjes “A do të rritet mosha e daljes në pension?”në emisionin Box to Box, ndër të tjera përtej qartësimit në respekt të analizave të kryera nga qendra ALTAX për reformimin e skemës së...

error: