Blogu

Nevojitet plan i zgjuar gjithpërfshirës për reduktimin e pabarazisë dhe uljen e inflacionit

Një gjetje kryesore e përmendur si politika gjithpërfshirëse më e mirë për të reduktuar pabarazinë në të ardhura është se politikat arsimore dhe institucionet e mirëprojektuara të tregut dhe të punës, të plotësuara nga një sistem funksional i tatimit progresiv...

Riorientim rrënjësor i ekonomisë për të rritur mirëqenien tonë

Rezultati i ekonomisë shqiptare pas pak vitesh mund të jetë që investimi i aseteve fikse, i cili financon ndërtimin e zonave të qendrave të qyteteve, rrugëve, hekurudhave, porteve dhe një mijë pjesëve të tjera të infrastrukturës do të bjerë ndjeshëm,...

Stabiliteti social – politik kthehet vetëm pasi të krijohet një kontratë e re sociale

Kontrata sociale, si një marrëveshje formale/informale midis grupeve sociale dhe klasës drejtuese të vendit (publike dhe private) është vazhdimisht dhe ashtu pa u ndjerë në testim nga palët pjesëmarrëse. Nisur nga rezultatet që vijnë nga këto testime ka rezultuar se...