Blogu

Çfarë mund të themi për tregun e përbashkët rajonal ballkanik?

Në takimin e Sofies[1], Nëntor 2020 udhëheqësit politikë nga Ballkani Perëndimor[2], të mbështetur nga BE miratuan një Plan veprimi për krijimin e një tregu të përbashkët dhe një axhende të përbashkët mjedisore për rajonin. Plani parashikon një sërë masash,...