Tag - ekonomi informale

… drejt luftës së përbashkët për ngushtimin e informalitetit!

Ekonomia informale është e rëndësishme për ekonominë formale, sepse nëse madhësia e saj zyrtarizohet vit pas viti, kjo do të ndikonte potencialisht rritjen ekonomike, por do të rriste gjithashtu të ardhurat e buxhetit të qeverisë dhe si rezultat do të...

Faktet që tregojnë ndikimet në zhvlerësimin e Euros në 2023 dhe 2022

Gjatë vitit 2023 ka një hyrje: të Euros dhe monedhave të tjera të huaja në nivelin e konvertuar 4 miliardë Euro dhe një dalje të saj prej vizitorëve shqiptarë në vendet e huaja në një nivel sa 55% e kësaj...

Publikimi i ri – Informaliteti në punësim dhe ndikimi nga liberalizimi i tregtisë

Interesi në diskutimin që bie analiza “Informaliteti në punësim dhe ndikimi nga liberalizimi i tregtisë” lidhet me punësimin në sektorin informal si (a) një alternativë ndaj papunësisë, dhe si (b) një konkurencë e pandershme në ekonomi nëpërmjet evazionit fiskal,...

error: