Tag - informaliteti

… drejt luftës së përbashkët për ngushtimin e informalitetit!

Ekonomia informale është e rëndësishme për ekonominë formale, sepse nëse madhësia e saj zyrtarizohet vit pas viti, kjo do të ndikonte potencialisht rritjen ekonomike, por do të rriste gjithashtu të ardhurat e buxhetit të qeverisë dhe si rezultat do të...

Pabarazia e të ardhurave dhe faktorët ndikuesë në Ballkanin Perëndimor

Nga analiza jonë rezulton se pabarazia e të ardhurave prej punës është kontribues kryesor i shpërndarjes në të ardhurat e familjeve, por jo në shpërndarjen e drejtë të pasurisë në zotërim dhe mirëqenies. Kjo vërehet në rastin e zotërimit të pasurisë...

Pse duhet që tatimi i punës të bazohet te barazia dhe efikasiteti kundër informalitetit?

Trajtimi i tatimit te punës midis barazisë dhe efikasitetit është në thelb të mënyrave moderne mbi tatimin mbi të ardhurat e punës. Nga njëra anë, qeveria dëshiron të përmirësojë mirëqenien sociale nëpërmjet një shpërndarjeje më të drejtë të të ardhurave të...

Niveli i informalitetit në ekonomi dhe punësim në Ballkanin Perëndimor

Madhësia e vlerësuar e sektorit informal në Shqipëri është shumë mbi mesataren e BE-së dhe në skajin e sipërm të vendeve të Ballkanit Perëndimor (BP6) për sa i përket punësimit, ashtu si shihet në tabelën më poshtë. Ballkani Perëndimor: Informaliteti në...

ALTAX paraqet kërkimin që i përgjigjet pyetjes se kush e ka detyrë luftën ndaj informalitetit në Shqipëri dhe si po e lufton?

Fokusimi në nevojën për qeverisje efektive për të mbështetur drejtpërsëdrejti klimën e biznesit dhe qasjen e qeverisjes me gjithpërfshirje është synimi më i fundit i materialit kërkimor “Kush e ka detyrë ta luftojë informalitetin dhe si po e lufton?” Cënueshmëria...

Fatura e shtrenjtë dhe pak e përballueshme e taksës së inflacionit

Politika monetare kontraktuese (politika e tkurrjes ekonomike) është tani metoda më popullore e kontrollit të inflacionit. Qëllimi i një politike kontraktuese është të zvogëlojë ofertën e parasë brenda një ekonomie duke rritur normat e interesit. Kjo ndihmon në ngadalësimin e...

Publikohet studimi mbi lehtësitë tatimore dhe sa është nxitur konsumi

Këtë fundjavë ALTAX publikon një analizë përsa lidhet me përgjigjen e pyetjes që është edhe titulli “A munden lehtësitë tatimore të përkohshme të stimulojnë shpenzimet konsumatore?” Bazuar në statistikat zyrtare, analiza sqaron problemin e përfitimeve tatimore duke iu përgjigjur titullit...

Raporti i vjeshtës 2023 i Bankës Botërore dhe nevoja për angazhime gjithpërfshirëse

Rritja në Ballkanin Perëndimor ka të ngjarë të ngadalësohet në 2.5 përqind në 2023 nga 3.2 për qind në vitin 2022. Konsumi mbeti elastik në Shqipëri, Kosovë dhe Mali i Zi, i nxitur nga rimëkëmbja e fortë e turizmit. Ndërkohë...

Takimi konsultues me autoritetet e financave për taksën e pasurisë dhe administrimin tatimor vendor

Ne takimin me zv. Ministren e Financave, zj. Vjero, Niveli me i lartë përgjegjës per politikat fiskale ne vend, si dhe Drejtorin e Përgjithshëm per taksen e pasurisë, z. Sahitaj si dhe stafi hartues i draft ligjit "Per taksen e...

Demonetizimi i dytë brenda pak vitesh në Indi: Efekte dhe mësime

Kur u zbatua politika e demonetizimit (tërheqja e një monedhe, kartëmonedhe ose metali të çmuar nga përdorimi) në vitin 2016 në Indi i zuri në befasi të gjithë, përveç qeverisë dhe Bankës Qendrore (Banka e Rezervës së Indisë, RBI)

error: