Projekte & studime

Projekte & studime


Në ALTAX, puna jonë është përshtatur bazuar në nevojat tuaja.
Shërbimet tona do t’ju përshtaten gjithmonë pavarësisht organizimit tuaj.

Aktivitetet tona

Ne mund të veprojmë si drejtues projekti ose në bashkëpunim me menaxherët e OShC -ve të tjera për:

 • Planifikimi dhe Ndjekja e Projektit.
 • Menaxhimi i Burimeve të Projektit.
 • Menaxhimi i fushëveprimit.
 • Menaxhimi i Vlerësimit.
 • Menaxhimi i rrezikut të projektit.
 • Menaxhimi i planifikimit.
 • Menaxhimi i Komunikimit të Projektit.
 • Menaxhimi i konfigurimit.

ALTAX CENTER me ekspertë dhe partnerë ofrojnë mundësinë më të mirë për studime të fizibilitetit.

Në Institutin tonë mund të:

 • Realizojmë një analizë paraprake.
 • Përgatitim një Pasqyrë të të Ardhurave të Projektuara.
 • Kryejmë një Sondazh të Tregut.
 • Planifikojmë organizimin dhe operacionet e biznesit.
 • Përgatitim një bilanc të hapjes.
 • Shqyrtojmë dhe Analizojmë të gjitha të dhënat për vendimarrjen e duhur

Një pjesë e rëndësishme e çdo strategjie marketingu ose biznesi me fokus në zbulimin e ideve dhe njohurive në krahasim me mbledhjen e të dhënave statistikisht të sakta është kerkimi dhe analiza. Ne e përdorim më së shpeshti për përcaktimin e mëtejshëm të çështjeve të kompanisë, fushat për rritje të mundshme, mënyra alternative të veprimit dhe prioritizimin e fushave që kërkojnë analiza statistikore.

Ne analizojmë ekonominë, sistemin tatimor, llogaridhënien e politikanëve duke parë kryesisht nivelin kombëtar dhe rajonal të treguesve makro dhe mikro, të dhënat statistikore, tregun, buxhetin e qeverisë, të dhënat e tregut të punës dhe tendencat sektoriale. Edhe pse janë qytetarët ata që në fund përcaktojnë drejtimin e ekonomisë dhe shoqërisë, qeveritë gjithashtu ndikojnë në të përmes politikës fiskale dhe monetare. Ne ofrojmë për donatorët, organizatat dhe palët e tjera analizën e duhur të temave që janë interesante edhe për parashikimet e së ardhmes.

Nxitja jonë për të eksperimentuar, e kombinuar me besimin tonë në fuqinë transformuese të njohurive tona, na ka bërë të ndihmojmë bizneset e vogla në mjaft qytete të rriten dhe të krijojnë mundësi të reja. Ne ju ndihmojmë të zhvilloni aftësitë që ju nevojiten për të rritur kompaninë tuaj. Ju do të merrni një seri prej 12 sesionesh mësimore, shërbime të mbështetjes së biznesit duke u këshilluar nga profesionistët tanë të përkushtuar për të ndihmuar në zhvillimin e një plani të përshtatur për rritje. Në ALTAX, ne do t’ju japim një mundësi për të eksploruar dhe eksperimentuar – një mjedis në të cilin mund të zbuloni rrugën më efikase për arritjen e qëllimeve të biznesit tuaj.

– Fillimi i trajnimit të burimeve njerëzore

Përveç kësaj, ne ofrojmë kurse për punëtorët dhe  bizneset e reja dhe ato në zhvillim

Qëllimi ynë është t’ju ndihmojmë të arrini performancën tuaj më të mirë të kapitalit, të vlerësoni aksionarin tuaj dhe të përmbushni objektivat tuaja strategjike.

Porositni shërbimin tuaj

Bëhuni një partner i rrjetit ALTAX!

Bashkohuni me ekipin tonë të profesionistëve dhe bëhuni shefi i vetvetes.