Projekte & Studime

Projekte & Studime


Në ALTAX, puna jonë është përshtatur bazuar në nevojat tuaja.
Shërbimet tona do t’ju përshtaten gjithmonë pavarësisht organizimit tuaj.

Funksionet tona

Ne mund të veprojmë si drejtues projekti ose në bashkëpunim me menaxherët e OShC -ve të tjera për:

 • Planifikimi dhe Ndjekja e Projektit.
 • Menaxhimi i Burimeve të Projektit.
 • Menaxhimi i fushëveprimit.
 • Menaxhimi i Vlerësimit.
 • Menaxhimi i rrezikut të projektit.
 • Menaxhimi i planifikimit.
 • Menaxhimi i Komunikimit të Projektit.
 • Menaxhimi i konfigurimit.

ALTAX CENTER me ekspertë dhe partnerë ofrojnë mundësinë më të mirë për studime të fizibilitetit.

Në Institutin tonë mund të:

 • Realizojmë një analizë paraprake mbi politikat ekonomike
 • Përgatitim një model të ekspertizave dhe politikave
 • Organizojmë studime dhe raporte bazuar mbii partnership me individë dhe organizata
 • Përgatitim analizë tregu dhe faktorësh ndikuesë
 • Analizojmë të gjitha të dhënat për reflektimin e duhur politik

Një pjesë e rëndësishme e çdo strategjie marketingu ose biznesi me fokus në zbulimin e ideve dhe njohurive në krahasim me mbledhjen e të dhënave statistikisht të sakta është kerkimi dhe analiza. Ne e përdorim më së shpeshti për përcaktimin e mëtejshëm të çështjeve të kompanisë, fushat për rritje të mundshme, mënyra alternative të veprimit dhe prioritizimin e fushave që kërkojnë analiza statistikore.

Ne analizojmë ekonominë, sistemin tatimor, llogaridhënien e politikanëve duke parë kryesisht nivelin kombëtar dhe rajonal të treguesve makro dhe mikro, të dhënat statistikore, tregun, buxhetin e qeverisë, të dhënat e tregut të punës dhe tendencat sektoriale. Edhe pse janë qytetarët ata që në fund përcaktojnë drejtimin e ekonomisë dhe shoqërisë, qeveritë gjithashtu ndikojnë në të përmes politikës fiskale dhe monetare. Ne ofrojmë për donatorët, organizatat dhe palët e tjera analizën e duhur të temave që janë interesante edhe për parashikimet e së ardhmes.

Nxitja jonë për të eksperimentuar, e kombinuar me besimin tonë në fuqinë transformuese të njohurive tona, na ka bërë të ndihmojmë bizneset e vogla në mjaft qytete të rriten dhe të krijojnë mundësi të reja. Ne ju ndihmojmë të zhvilloni aftësitë që ju nevojiten për të rritur kompaninë tuaj. Ju do të merrni një seri prej 12 sesionesh mësimore, shërbime të mbështetjes së biznesit duke u këshilluar nga profesionistët tanë të përkushtuar për të ndihmuar në zhvillimin e një plani të përshtatur për rritje. Në ALTAX, ne do t’ju japim një mundësi për të eksploruar dhe eksperimentuar – një mjedis në të cilin mund të zbuloni rrugën më efikase për arritjen e qëllimeve të biznesit tuaj.

– Fillimi i trajnimit të burimeve njerëzore

Përveç kësaj, ne ofrojmë kurse për punëtorët dhe  bizneset e reja dhe ato në zhvillim

Qëllimi ynë është t’ju ndihmojmë të arrini performancën tuaj më të mirë të kapitalit, të vlerësoni aksionarin tuaj dhe të përmbushni objektivat tuaja strategjike.

Njihuni me Ekspertët/ Partnerët


Këta janë ekspertët dhe partnerët e ALTAX. Ekspertiza dhe efektiviteti i tyre është objekt vlerësimi nga ana juaj kur kërkoni shërbimet e tyre. Ne kemi partnerë në një sërë cilësish, vlerash dhe profesionesh. Ilësia dhe korrektesa është ajo për të cilën ne jemi të gjithë në ALTAX.

Arsyeja pse bashkohen ekspertët e shumë sektorëve dhe certifikimeve së bashku në këtë platformë është se ALTAX ka vendosur tre parime thelbësore partneriteti – ekspertize, që mundëson të prezantojmë shërbime sa progresive, po aq edhe produktive.

Kapitalizimi. Të gjithë ekspertët/ partnerët kanë të drejtë të barabartë për të kontribuar dhe kontributet nuk mund të maten gjithmonë thjesht në terma të vlerës së parave të gatshme ose profilit publik.

Transparenca. Sinqeriteti dhe ndershmëria në marrëdhëniet e punës janë parakushte të besimit, llogaridhënies dhe, në fund të fundit, partneriteteve të suksesshme.

Përfitim i ndërsjellë. Të gjithë partnerët, si dhe klientët, duhet të përfitojnë nga një bashkëveprim, duke patur të përbashkët mes tyre, si synimet dhe përfitimet specifike të synuara nga secili partner me klient, por edhe nxitja për të siguruar angazhim të vazhdueshëm dhe marrëdhënie të qëndrueshme pune.

Bëhuni një partner i rrjetit ALTAX!

Bashkohuni me ekipin tonë të profesionistëve dhe bëhuni shefi i vetvetes.

error: