Tag - Shqipëri

Shpenzimet tatimore – Boshllëqet tatimore në Shqipëri, 2022

Në publikimin e projekt buxhetit 2023, Ministria e Financave dhe Ekonomisë në një seksion të relacionit që shoqëron pasqyrat fiskale të buxhetit sqaron edhe metodologjinë dhe efektin në buxhet të shpenzimeve tatimore (eng. Tax expenditures) [1]. “Shpenzimet tatimore” janë...

Rritja ekonomike në Shqipëri: faktorët ndikuesë dje, sot dhe nesër

Historia e ekonomisë shqiptare na tregon se ne nuk kemi ditur të ndjekim dhe zbatojmë/minimizojmë me qartësi faktorët ndikuesë (zhvilluesë dhe penguesë) ndaj rritjes ekonomike afatgjatë. Në disa periudha historike është ngatërruar situata aktuale ekonomike me përfytyrimin e ekonomisë për...

error: