Tag - deficiti

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Serbisë

Rritja ekonomike e Serbisë u përshpejtua në gjysmën e dytë të 2023, duke e çuar rritjen e PBB-së për vitin në 2.5%, falë një ecurie më të mirë se sa pritej të sektorëve të bujqësisë dhe ndërtimit, dhe një rimëkëmbje...

Investimet me kapital publik, borxhi dhe ndikimi në tregun monetar

Programet buxhetore për vitin 2023, në një kufizim të tyre të ndërlidhur me borxhin e lartë publik, ashtu si duket edhe në fillim të 6-mujorit të dytë 2023 (64.78% e PBB-së), megjithë efektetet zbutëse me të paktën 4% në ulje...

Buxheti 2023 – 8.8% rritje të ardhurash tatimore dhe 8.7% rritje shpenzimesh kapitale

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, publikoi sot më datë 20 Tetor 2022, Projekt – Buxhetin me pasqyrat shoqëruese dhe listën e investimeve publike për vitin 2023[1]. Sipas llogaritjeve fiskale të Ministrisë, të Ardhurat gjithsej që synohen të arkëtohen...

error: