Tag - papunesia

Performanca ekonomike dhe fiskale në Ballkanin Perëndimor, 2021 – 2023

Në vitin 2023, popullsia e Ballkanit Perëndimor (BP6) është 16.98 milionë banorë nga 17.34 milionë banorë dy vite më parë, me një pakësim prej 2.1% ( 360.000 persona).Pakësimi më i madh ndihet në Serbi me 220.000 individë më pak, në...

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Serbisë

Rritja ekonomike e Serbisë u përshpejtua në gjysmën e dytë të 2023, duke e çuar rritjen e PBB-së për vitin në 2.5%, falë një ecurie më të mirë se sa pritej të sektorëve të bujqësisë dhe ndërtimit, dhe një rimëkëmbje...

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Maqedonisë së Veriut

Rritja ekonomike ka qenë e fortë në fillim të vitit 2023, por vjen pas një rritje ekonomike të ngadalësuar në vitin 2022 për shkak të konsumit privat më të dobët dhe një zvarritjeje më të madhe nga eksportet neto

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Kosovës, 2023

Ekonomia e Kosovës ka vazhduar të performojë mirë, përkundër mjedisit të jashtëm sfidues. Rritja reale e PBB-së u ngadalësua në 3.3 për qind në vitin 2023, mes rritjes së ulët në partnerët kryesorë tregtarë dhe vendet ku banon diaspora. Kërkesa...

Tregu i punës në Ballkanin Perëndimor, 2023

Tregu rajonal i punës vazhdoi të performojë mirë në 2023, por ka filluar të shfaqen shenjat e ftohjes, sipas raportit të pranverës 2024, më i fundit i Bankës Botërore. Punësimi i përgjithshëm për Ballkanin Perëndimor në tërësi (15+) arriti...

Çfarë është një ekonomi e fortë?

Në sqarimin e termit ekonomi e fortë, sipas shumë përcaktimeve dhe kritereve nga shumica e informacioneve, shihet se duhet të përmbledhë së bashku: - Normë të lartë të rritjes ekonomike. Sipas komentit tonë, kjo nënkupton një zgjerim të prodhimit ekonomik,...

Statistikat për punësimin dhe pagën mesatare në tremujorin e dytë 2023 në syrin e fiskalistit

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë, gjatë tremujorit të dytë 2023, është 70.905 lekë, duke u rritur me 16,9 %, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar. Paga mesatare në sektorin publik është 82.207...

VLORË: RRITJA E NEVOJSHME E TREGUT TË PUNËS, PAPUNËSIA, KOMENTET E SHOQËRISË CIVILE PËR PUNËSIMIN

Bashkia Vlorë, pas vitit 2015 u gjend e përfshirë në projekte zhvillimore, të cilat i ndikuan edhe hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor dhe vendimarrjeve të Këshillit të Bashkisë, si një zhvillim i organizuar në një formë të koordinuar...

error: