Tag - bosnje

Barra tatimore në Shqipëri dhe te fqinjët varet nga taksat mbi konsumin dhe mbi punën

Varësinë më të madhe, ende sistemet tatimore në Ballkanin Perëndimor (BP6) e kanë nga TVSH dhe taksat mbi punën (tatimi mbi të ardhurat nga puna dhe kontributet e sigurimeve). Në 5 vendet e BP6 (përjashtuar BiH), pagesat e TVSH mbajnë një...

Dita e Lirisë Fiskale në 2024 në Ballkanin Perëndimor dhe rajonet e Shqipërisë

Dita e Lirisë Fiskale për Ballkanin Perëndimor për vitin 2024 është dita e 114të e tij[1]. Në vitin 2024, në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut kjo ditë bie më herët. Në Bosnjë – Hercegovinë, Malin e Zi...

Inflacioni i produkteve energjitike dhe ushqimeve në rënie në botë dhe rajon në fillimvitin 2024

Inflacioni i energjisë në OECD ka qenë negativ që nga maji 2023 dhe ka mbetur i tillë në 23 vende të OECD. Megjithatë, Turqia dhe Kolumbia përjetuan inflacion të energjisë më shumë se 25% në janar 2024. Inflacioni i ushqimeve...

Vendet ballkanike me kostot tatimore më të lira

Nëpërmjet studimit Barra Tatimore në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkan, 2018 ne arrijmë t’ju prezantojmë dhe t’ju referojmë, se qytetarët që mbartin barrën tatimore të buxhetit mundet të zgjedhin të investojnë dhe jetojnë në vendet e Ballkanit, që kanë normat më...

error: