Tag - Tirane

Tatimet, taksat, tarifat qendrore dhe vendore për banor në Shqipëri në 2023

Metoda e llogaritjes së barrës tatimore e shprehur si taksa dhe tatimet për banor Barra tatimore është bazuar mbi të dhënat mbi bazë bashkie/qarku për popullsinë dhe të ardhurat vendore të arkëtuara nga Bashkia, DPT dhe DPD. Në të ardhurat...

Dita e Lirisë Fiskale në 2024 në Ballkanin Perëndimor dhe rajonet e Shqipërisë

Dita e Lirisë Fiskale për Ballkanin Perëndimor për vitin 2024 është dita e 114të e tij[1]. Në vitin 2024, në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut kjo ditë bie më herët. Në Bosnjë – Hercegovinë, Malin e Zi...

Pse bien çmimet e ndërtimeve?

Tregu privat i apartamenteve në vend ka ngecur në muajt e fundit. Të blesh një apartament të ri në Shqipëri, por veçanërisht në Tiranë dhe qytetet ku ka ndërtime të shumta është një detyrë e vështirë dhe është veçanërisht sfiduese. Vështirësia...

Pesha e pabarabartë e taksave vendore, barra fiskale për qytetarin dhe diskutimi për norma progresive

Në një analizë depërtuese në përbërjen e strukturës së barrës tatimore vendore vërehet se taksa e ndikimit në insfrastrukturë përbën pothuajse 1/3 e barrës tatimore vendore për vitin 2021. Kjo barrë e kësaj takse është tregues i numrit të madh...

error: