Tag - Ballkani Perëndimor

Rritja e PBB-së në Tremujorin e parë 2024, OECD, BE dhe Ballkanin Perëndimor

Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) në OECD u rrit me 0.4% në tremujorin e parë të 2024, pak nga 0.3% e regjistruar në tremujorin e mëparshëm,[1] sipas vlerësimeve të përkohshme (Figura 1). Ndërsa norma e rritjes së PBB-së për OECD...

Tatimi i profesioneve të lira dhe punonjësve në Shqipëri, Kosovë dhe vendet e Ballkanit, 2024

Në një shikim të trajtimit tatimor për gjithë Ballkanin Perëndimor të profesionistëve të lirë shikojmë se normat tatimore më të larta i gjejmë në Shqipëri dhe në Serbi, respektivisht me 15% dhe 10% e 20% të fitimit të tyre...

ALTAX prezanton përmbledhjen për tatimin e profesioneve të lira dhe punonjësve në Shqipëri dhe vendet fqinje për 2024

Përmbledhja “Tatimi mbi të ardhurat e profesionistëve të lirë dhe punonjësve në Ballkanin Perëndimor, 2024” është një udhëzues që ka lindur nga nevoja për të bërë sa më të kuptueshme mënyrën e trajtimit fiskal të profesionistëve të lirë në...

Inflacioni i tremujorit të parë 2024 në vendet e OECD, BE dhe Ballkanin Perëndimor

Inflacioni nga viti në vit në OECD, i matur nga Indeksi i Çmimeve të Konsumit (CPI) mbeti përgjithësisht i qëndrueshëm në 5.8% në mars 2024, pas 5.7% në shkurt (Figurat 1 dhe 2). Inflacioni total ra në 19 vende...

Shpërndarja e barrës tatimore sipas destinacionit në Ballkanin Perëndimor 2023

Shpërndarja e të ardhurave buxhetore duhet që të marrë në konsideratë kërkesat e individëve, familjeve dhe bizneseve të vet, të cilët në rolin e tatimpaguesit direkt dhe indirekt pretendojnë përfitim proporcional të barabartë. Sipas kësaj kërkese që vjen natyrshëm si...

Pabarazia e të ardhurave dhe faktorët ndikuesë në Ballkanin Perëndimor

Nga analiza jonë rezulton se pabarazia e të ardhurave prej punës është kontribues kryesor i shpërndarjes në të ardhurat e familjeve, por jo në shpërndarjen e drejtë të pasurisë në zotërim dhe mirëqenies. Kjo vërehet në rastin e zotërimit të pasurisë...

Reformimi tatimor dhe shpërndarja e të ardhurave për individët

Reformat tatimore mund të forcojnë efektivisht stimujt për disa grupe të popullsisë dhe ekonomisë që mundet të ndikojnë në një perspektivë afatgjatë në ekonomitë ballkanike, të cilat ndodhen nën një presion të shtuar për zgjerim të tregut dhe stimujt e...

Përmbledhje nga Barra tatimore në Ballkanin Perëndimor – Shqipëri, Kosovë dhe Liria Fiskale 2024

Kjo përmbledhje prek ato pjesë të ndjeshme të studimit analitik Barra Tatimore në Ballkanin Perëndimor - Shqipëri, Kosovë...Dita e Lirisë Fiskale 2024. Ky  raport  trajton barrën tatimore në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për Shqipërinë dhe Kosovën në veçanti...

Raporti i barrës tatimore në 2023 në Ballkanin Perëndimor, Shqipëri dhe Kosovë dhe Liria Fiskale 2024

Sot, ALTAX vjen përballë gjithë lexuesve dhe ndjekësve të saj me publikimin e rëndësishëm tematik Barra Tatimore në Ballkanin Perëndimor - Shqipëri, Kosovë...Dita e Lirisë Fiskale 2024. Ky  raport  trajton barrën tatimore në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për...

error: