Tag - borxhi publik

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Serbisë

Rritja ekonomike e Serbisë u përshpejtua në gjysmën e dytë të 2023, duke e çuar rritjen e PBB-së për vitin në 2.5%, falë një ecurie më të mirë se sa pritej të sektorëve të bujqësisë dhe ndërtimit, dhe një rimëkëmbje...

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Kosovës, 2023

Ekonomia e Kosovës ka vazhduar të performojë mirë, përkundër mjedisit të jashtëm sfidues. Rritja reale e PBB-së u ngadalësua në 3.3 për qind në vitin 2023, mes rritjes së ulët në partnerët kryesorë tregtarë dhe vendet ku banon diaspora. Kërkesa...

Sa rëndësi ka për buxhetin dhe ekonominë vlerësimi nga Standard & Poor’s?

Përmirësimet e vlerësimit të aftësisë për kreditim të qeverisë duke e klasifikuar renditjen nga B+ në BB- janë një temë që mund të jetë komplekse dhe e vështirë për t'u kuptuar për shumë njerëz. Megjithatë, të kuptuarit se cilat janë...

Ekonomia dhe punësimi duhet të nxiten nga një model politik bazuar në gjithpërfshirje

Ekonomia shqiptare dhe tregu i punës përjetoi një rimëkëmbje të dobët të punësimit pas pandemisë COVID-19, ndryshe nga rimëkëmbja që përjetuan vendet anëtare të BE-së. Në një shikim të ecurisë së ekonomisë në BE, shihet se pas një tkurrjeje me -5.9%...

Buxheti 11 mujor 2023 si thikë me dy tehe

Buxheti i shtetit për 11-mujorin 2023 rezulton me suficit[1] dhe ky realitet tregon në pamje të parë se financat e qeverisë po menaxhohen në mënyrë efektive. Kjo tepricë buxhetore vjen nga të ardhurat e realizuara në nivelin e...

Investimet me kapital publik, borxhi dhe ndikimi në tregun monetar

Programet buxhetore për vitin 2023, në një kufizim të tyre të ndërlidhur me borxhin e lartë publik, ashtu si duket edhe në fillim të 6-mujorit të dytë 2023 (64.78% e PBB-së), megjithë efektetet zbutëse me të paktën 4% në ulje...

Çfarë kuptohet me vlerësimin e S&P për Shqipërinë në Shtator 2023?

Vlerësimi i kredisë sovrane është një matje e aftësisë së qeverisë për të shlyer borxhet e saj. Ashtu si rezultatet personale të kreditit, një vlerësim i lartë i kreditit tregon se një situatë financiare me rrezik të ulët krediti dhe...

Një euro më e dobët po ndikon mbi gjithçka dhe po bie pak përfitime në vend

Deri tani, pengesa më e madhe e euros është një politikë e vetme monetare që shpesh nuk i përshtatet kushteve ekonomike lokale. Është e zakonshme që vende të BE-së të përfitojnë në këto kushte. Në të kundërt, të tjerët ku...

Pedali i politikës fiskale dhe monetare: Kush është shtypur më fort?

Shtrëngimi i mprehtë i politikës monetare, shpesh ka shkaktuar stres financiar apo edhe kriza veçanërisht në ekonomitë e zhvilluara, por edhe në vendet në zhvillim. Për shkak të rreziqeve më të larta të kredisë dhe të monedhës, investitorët globalë zakonisht...

Rrisku i kursit të këmbimit midis Lekut dhe Euros në tregun shqiptar

Në terma të gjerë, rreziku i kursit të këmbimit[1] është madhor kur një kompani ose investim mbështetet në një monedhë të huaj që duhet të konvertohet në lekun shqiptar. Rrisku i këmbimit valutor mund të shkaktohet nga mbiçmimi/zhvlerësimi i...

error: