Tag - rritje ekonomike

Emigracioni forcon ekonomitë e zhvilluara dhe dobëson ekonomitë në zhvillim

Sipas një studimit të Dhjetorit 2023, të ekspertëve të FMN-së[1], Spanja përjetoi një valë emigrimi[2] duke filluar në fillim të viteve 2000, e cila rriti pjesën e popullsisë së lindur jo në Spanjë nga rreth 2...

Prezantohet përmbledhja e analizave ekonomike dhe fiskale “Më shumë ekonomi dhe më pak egoizëm politik”

Në përgjithësi ekonomia shqiptare i tejkaloi parashikimet e ekonomistëve vendas dhe të huaj për vitin 2023. Për 2024 duket se ekonomistët po shfaqin një qasje të kujdesshme në parashikimet e rritjes ekonomike të deklaruar nga qeveria në nivelin poshtë 4%. Parashikimet...

Pse ekonomia e fortë shkakton një monedhë të fortë dhe pse ekonomia jonë jo?

Teoria dhe praktika ndërkombëtare na tregon se: Në terma afatshkurtër Nëse një ekonomi përjeton ritme relativisht të larta të rritjes ekonomike, atëherë ekonomia ka të ngjarë të shohë rritje të normave të interesit pasi Banka Qendrore i përgjigjet rritjes më të lartë...

Elita e pakorruptuar dhe rritja cilësore

Ndërsa disa elementë të reformimit fiskale janë duke ndodhur në Shqipëri, nevojitet një forcim kapacitetesh për të përshpejtuar stabilizimin fiskal, me objektivin për t'iu përgjigjur ndikimeve negative makroekonomike, si dhe për të përmirësuar kombinimin e politikës fiskale-monetare. Ndërsa ne jemi...

Harmonizimi i politikave fiskale dhe monetare për rritjen ekonomike

Bankat qendrore nuk kanë mandat për të dhënë para për buxhetin. Ato munden vetëm të shkëmbejnë një aset me një tjetër. Vendime të tilla duhet të jenë të mbështetura nga miratimi i qeverisë dhe parlamentit gjatë procesit të buxhetit. Edhe pse...

error: