Tag - tregu i punes

Reformimi tatimor dhe shpërndarja e të ardhurave për individët

Reformat tatimore mund të forcojnë efektivisht stimujt për disa grupe të popullsisë dhe ekonomisë që mundet të ndikojnë në një perspektivë afatgjatë në ekonomitë ballkanike, të cilat ndodhen nën një presion të shtuar për zgjerim të tregut dhe stimujt e...

Pse duhet që tatimi i punës të bazohet te barazia dhe efikasiteti kundër informalitetit?

Trajtimi i tatimit te punës midis barazisë dhe efikasitetit është në thelb të mënyrave moderne mbi tatimin mbi të ardhurat e punës. Nga njëra anë, qeveria dëshiron të përmirësojë mirëqenien sociale nëpërmjet një shpërndarjeje më të drejtë të të ardhurave të...

Çfarë mund të pritet nëse do të zbatohet protokolli i zbatimit të Marrëveshjes për tregun e lirë të punës mes Shqipërisë, Maqedonisë dhe Serbisë?

Ashtu si është prezantuar tashmë edhe nga Marrëveshja trepalëshe, por edhe nga deklaratat politike të zyrtarëve të lartë të tre nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor duket se qasja politike e partive drejtuese në këto tre shtete tenton të lehtësojë...

Emigracioni forcon ekonomitë e zhvilluara dhe dobëson ekonomitë në zhvillim

Sipas një studimit të Dhjetorit 2023, të ekspertëve të FMN-së[1], Spanja përjetoi një valë emigrimi[2] duke filluar në fillim të viteve 2000, e cila rriti pjesën e popullsisë së lindur jo në Spanjë nga rreth 2...

Analiza jonë ekonomike për 2024: Më shumë ekonomi dhe më pak egoizëm politik

Ndërsa viti 2023 u mbyll, ekonomia shqiptare po ecën më mirë se sa pritej nga parashikimet e fundvitit të kaluar. Por mund të thuhet se ky ritëm nuk përkon me pritshmëritë e bizneseve të vogla dhe të mesme dhe të...

Kanabisi mjekësor dhe industrial: Komente për propozimin e qeverisë nga përvoja e vendeve

Në aktin e miratuar nga qeveria shqiptare në 16 Qershor 2023 tashmë ka një propozim konkret[1] për Kuvendin e Shqipërisë për të miratuar ligjërimin e kultivimit, prodhimit dhe qarkullimit të kontrolluar të bimës së cannabis-it, nënprodukteve dhe produkteve...

Turizmi shqiptar në 2023 dhe disa sfida që duhen adresuar dhe programuar për zgjidhje

Sfidat me të cilat përballet Turizmi përfshijnë: taksat dhe informaliteti, kostoja e pushimeve dhe inflacioni promovimet e udhëtimit dhe siguria e turistëve, infrastruktura dhe problemet me ligjet ndërkufitare teknologjia, burimet njerëzore dhe aftësimi i tyre 1.Industria e turizmit është një segment...

VLORË: EDUKIMI PROFESIONAL SIPAS STRATEGJISË SË ARSIMIT DHE DIVERGJENCA E TREGUT TË PUNËS

Sipas programit të qeverisë Rama 3, 2021 -2025, në lidhje me edukimin profesional ka qenë një ndër përparësitë absolute të qeverisë në vitet 2013-2021. Si rrjedhojë e 3-fishimit të buxhetit janë ngritur një rrjet të mirëfilltë shkollash moderne profesionale në...

VLORË: RRITJA E NEVOJSHME E TREGUT TË PUNËS, PAPUNËSIA, KOMENTET E SHOQËRISË CIVILE PËR PUNËSIMIN

Bashkia Vlorë, pas vitit 2015 u gjend e përfshirë në projekte zhvillimore, të cilat i ndikuan edhe hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor dhe vendimarrjeve të Këshillit të Bashkisë, si një zhvillim i organizuar në një formë të koordinuar...

ELBASAN: INTEGRIMI NË TREGUN E PUNËS VENDORE DHE SHFRYTËZIMI I POTENCIALEVE VENDORE

Performanca ekonomike në Elbasan vjen kryesisht nga zhvillimet infrastrukturore dhe prodhimi dhe përpunimi industrial dhe produkteve ushqimore dhe bujqësore. Kështu, në vitin 2017 rritja ekonomike është e ulët, me 0.3% të produktit vendor bruto. Në dy vitet pasardhëse rezulton një vlerë...

error: