Tag - barazia

Pse duhet që tatimi i punës të bazohet te barazia dhe efikasiteti kundër informalitetit?

Trajtimi i tatimit te punës midis barazisë dhe efikasitetit është në thelb të mënyrave moderne mbi tatimin mbi të ardhurat e punës. Nga njëra anë, qeveria dëshiron të përmirësojë mirëqenien sociale nëpërmjet një shpërndarjeje më të drejtë të të ardhurave të...

error: