Tag - vetepunesuar

Pse duhet që tatimi i punës të bazohet te barazia dhe efikasiteti kundër informalitetit?

Trajtimi i tatimit te punës midis barazisë dhe efikasitetit është në thelb të mënyrave moderne mbi tatimin mbi të ardhurat e punës. Nga njëra anë, qeveria dëshiron të përmirësojë mirëqenien sociale nëpërmjet një shpërndarjeje më të drejtë të të ardhurave të...

Çfarë përfshihet/lejohet në të ardhurat dhe shpenzimet e biznesit të vogël dhe të vetëpunësuarit?

Të ardhurat bruto nga biznesi[1] Të ardhurat nga biznesi përfshijnë[2], të ardhurat sipas Nenit 13 nga “a” deri “gj” në vijim të Ligjit 29/2023: a) të ardhurat e një personi fizik nga çdo aktivitet i biznesit i...

VLORË: FENOMENI I MIGRIMIT, BILANC POZITIV TË RAPORTIT HYRJE – DALJE TË REZIDENTËVE

Migrimi, si një fenomen i cili ka prekur thuajse të gjithë territorin Shqiptar, sipas statistikave vërehet se për Bashkinë e Vlorës, por edhe për qarkun ka një bilanc pozitiv të raportit të hyrjeve dhe daljeve të rezidentëve, në vitin...

Tatimi mbi të ardhurat personale, sipas ligjit të ri në 2022

Baza e tatueshme vjetore përbëhet nga: Të ardhurat vjetore të tatueshme të punësimit; Të ardhurat vjetore të tatueshme të biznesit; Të ardhurat vjetore të tatueshme të investimeve Të ardhurat nga punësimi do të tatohen progresivisht me normat 13 % dhe...

error: