Tag - tatime

Tatimi i profesioneve të lira dhe punonjësve në Shqipëri, Kosovë dhe vendet e Ballkanit, 2024

Në një shikim të trajtimit tatimor për gjithë Ballkanin Perëndimor të profesionistëve të lirë shikojmë se normat tatimore më të larta i gjejmë në Shqipëri dhe në Serbi, respektivisht me 15% dhe 10% e 20% të fitimit të tyre...

Çfarë duhet të dinë Influencerat për tatimet e tyre?

Me shfaqjen e mënyrave të reja për të fituar para në internet, është e rëndësishme që ndikuesit të dinë se si funksionojnë taksat. Ata gjithashtu duhet të qëndrojnë të përditësuar për çdo ndryshim në ligj që mund të ndikojë në...

Drejtësia tatimore parakusht për rindërtimin e besimit mes qeverisë dhe tatimpaguesve

Drejtësia tatimore i referohet ideve, politikave dhe advokimit që synojnë të arrijnë barazi dhe drejtësi sociale nëpërmjet taksave të drejta ndaj anëtarëve më të pasur të shoqërisë dhe bizneseve shumëkombëshe[1]. Për këtë qëllim, drejtësia tatimore shpesh fokusohet në trajtimin...

Publikohet studimi mbi lehtësitë tatimore dhe sa është nxitur konsumi

Këtë fundjavë ALTAX publikon një analizë përsa lidhet me përgjigjen e pyetjes që është edhe titulli “A munden lehtësitë tatimore të përkohshme të stimulojnë shpenzimet konsumatore?” Bazuar në statistikat zyrtare, analiza sqaron problemin e përfitimeve tatimore duke iu përgjigjur titullit...

Kanabisi mjekësor dhe industrial: Komente për propozimin e qeverisë nga përvoja e vendeve

Në aktin e miratuar nga qeveria shqiptare në 16 Qershor 2023 tashmë ka një propozim konkret[1] për Kuvendin e Shqipërisë për të miratuar ligjërimin e kultivimit, prodhimit dhe qarkullimit të kontrolluar të bimës së cannabis-it, nënprodukteve dhe produkteve...

Publikohet përmbledhja “Sistemet Tatimore në Ballkanin Perëndimor, 2023”

Përmbledhja “Sistemet Tatimore në Ballkanin Perëndimor, 2023” është një punim i bazuar në shqyrtimin e legjislacionit tatimor në praktikën e vitit 2022 dhe e krahasuar me raportin e vitet e mëparshme me të njëjtën tematikë të politikave fiskale. Kjo përmbledhje pasqyron...

A është e nevojshme rritja e gjobave tatimore?

Në një reagim fillestar dhe që buron natyrshëm te secili, gjobat lidhen kryesisht për ata që nuk paguajnë taksa apo që nuk deklarojnë të ardhurat dhe shpenzimet bashkë me punonjësit dhe pagat e tyre në nivelin e tyre real. Një diskutim...

error: