Tag - shendetesia

Migracioni duhet të adresohet me një Kontratë të re Sociale

Sipas intervistave dhe sondazheve të kryera jo vetëm nga ALTAX, por si një përmbledhje e gjithë gjetjeve nga autorë të ndryshëm, nisur edhe nga statistikat e fundit emigrimi vijon të jetë i lartë. Nga analizat tona gjatë vitit...

Publikohet studimi mbi lehtësitë tatimore dhe sa është nxitur konsumi

Këtë fundjavë ALTAX publikon një analizë përsa lidhet me përgjigjen e pyetjes që është edhe titulli “A munden lehtësitë tatimore të përkohshme të stimulojnë shpenzimet konsumatore?” Bazuar në statistikat zyrtare, analiza sqaron problemin e përfitimeve tatimore duke iu përgjigjur titullit...

error: