Tag - investimet

Sa ka ndikuar organizimi i samiteve dhe takimet ndërkombëtare në financimet e ekonomisë shqiptare?

Në datë 28 Shkurt, z. Gjokutaj prezantoi në emër të ALTAX gjetjet lidhur me argumentin nëse përfitimet nga takimet ndërkombëtare dhe përkrahja e huaj kanë qenë më shumë në nivel politik apo ekonomik. Me faktet, që u bënë pjesë edhe...

Çfarë është një buxhet i fortë?

Në vend që të merren vendime buxhetore bazuar në ecurinë e të ardhurave dhe shpenzimeve të viteve të kaluara, praktika e mirë e financave publike sugjeron që qeveria duhet ti strukturojë vendimet buxhetore bazuar në perspektivat për vitet e ardhshme. Buxheti...

Raporti i vjeshtës 2023 i Bankës Botërore dhe nevoja për angazhime gjithpërfshirëse

Rritja në Ballkanin Perëndimor ka të ngjarë të ngadalësohet në 2.5 përqind në 2023 nga 3.2 për qind në vitin 2022. Konsumi mbeti elastik në Shqipëri, Kosovë dhe Mali i Zi, i nxitur nga rimëkëmbja e fortë e turizmit. Ndërkohë...

Investimet me kapital publik, borxhi dhe ndikimi në tregun monetar

Programet buxhetore për vitin 2023, në një kufizim të tyre të ndërlidhur me borxhin e lartë publik, ashtu si duket edhe në fillim të 6-mujorit të dytë 2023 (64.78% e PBB-së), megjithë efektetet zbutëse me të paktën 4% në ulje...

Emigrimi i bizneseve, një sinjal për politika të zgjuara dhe përgjegjshmëri

Migrimi i bizneseve është pjesë e lëvizjes së kapitalit aty ku rikthimi dhe kushtet e të bërit biznes janë apo perceptohen si më të mira. Bizneset në rolin e investitorit kanë një rol qendror në menaxhimin e kësaj lëvizje kapitale...

6 mujori parë 2023, mungon analiza e përgjegjshme e financave publike

Te ardhurat e mbledhura nga buxheti i shtetit janë 319.9 miliard lekë me tejkalim nga programi 13.8 miliard lekë. Të ardhurat e mbledhura nga doganat dhe tatimet arrijnë 270.6 miliard lekë. Të ardhurat nga kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore...

Konkurueshmëria, investimet, ndikimi te rritja e pagave dhe te të hyrat fiskale

Konsumi privat dhe investimet ishin shtytësit kryesorë të rritjes ekonomike në vitin 2022, pa ndonjë ndryshim nga viti i mëparshëm, ashtu si edhe 5 vite më parë. Vendet në Ballkanin Perëndimor kanë aplikuar për mbi një dekadë norma të ulëta...

Vlorë: Zhvillimi urban si stimul i fuqishëm zhvillimi dhe rilindje ekonomike dhe lufta ndaj korrupsionit

Për shkak se ndikimi i investimeve në infrastrukturë në nivelin e përgjithshëm të aktivitetit ekonomik varet nga shkalla e ngadalësimit produktiv në ekonomi, nga qëndrimi i politikës monetare dhe nga mënyra se si financohen investimet, është e pamundur të parashikohet...

error: