Tag - pandemia

Performanca në ekonomitë vendore: Progresi i mundësive dhe ndikimi nga kufizimet

Rezultati mesatar i treguesit ekonomik ra pak në vitin 2020 për tu ringritur në vitin 2021 dhe prapë duke u tërhequr në vitin 2022, pjesërisht për shkak të rimëkëmbjes së ngadaltë ose varësisë së zhvillimit të ekonomisë nga baza agro-bujqësore...

Pagat dhe pensionet nga fillimi i pandemisë dhe nevoja për taksimin e ndershëm

Uljet e të ardhurave nga punësimi duket se konsistuan jo vetëm prej humbjes së vendeve të punës për të punësuarit sezonalisht apo edhe në mënyrë të përhershme për disa aktivitete[1]. Për këtë periudhë pati edhe ulje të vlerës së pagesës,...

Treguesit makroekonomikë të Shqipërisë një vit para dhe pas vitit 2021, sipas Fondit Monetar

Sipas publikimit më të fundit për Shqipërinë, misioni i FMN këtë Dhjetor 2021 shprehet se:Rimëkëmbja është me bazë të gjerë në të gjithë sektorët, por bujqësia regjistroi rritje pozitive në gjysmën e parë të 2021. Prodhimi i energjisë elektrike u...

error: