Tag - rrisk

… treg kapitalesh në epokën e kapitalizmit postliberal

Funksioni primar i tregut të kapitalit është të bashkojë investitorët që blejnë letra me vlerë me ata që i shesin ato. Tre pjesëmarrësit kryesorë të tregut të kapitalit janë individët (të njohur edhe si investitorë), huamarrësit dhe aksionerët[1]. Nisur...

Për rivendosjen e stabilitetit të tregut dhe ruajtjen e stabilitetit financiar, por…

Kur ndodh një tronditje e tregut e shoqëruar me rritje të kostove të financimit të tij, shto edhe momentin kur inflacioni është i lartë, atëherë tensioni midis objektivit për inflacion të ulët të Bankës Qendrore dhe stabilitetit të çmimeve e...

Referencat doganore dhe menaxhimi sipas rriskut

Çdo mekanizëm procedurash për referencat doganore përbëhet nga dy komponentë kryesorë: praktika ligjore dhe përvojat më të mira të zbatuara, si dhe sistemi që zbatohet realisht nga administrata. Por, nisur nga zbatimi korrekt i procedurave doganore duhet që jo vetëm të...

error: