Tag - aksioner

… treg kapitalesh në epokën e kapitalizmit postliberal

Funksioni primar i tregut të kapitalit është të bashkojë investitorët që blejnë letra me vlerë me ata që i shesin ato. Tre pjesëmarrësit kryesorë të tregut të kapitalit janë individët (të njohur edhe si investitorë), huamarrësit dhe aksionerët[1]. Nisur...

error: