Tag - korrupsion

Barra tatimore e Tatimpaguesve të Mëdhenj dhe tatimpaguesve të Kryeqytetit, 2021 – 2023

Në mënyrë tipike si shumë administrata në vende të ndryshme, edhe në Shqipëri është krijuar prej 20 vitesh dhe vijon të funksionojë brenda strukturës së administratës tatimore qendrore Drejtoria e tatimpaguesve të mëdhenj. Qëllimi kryesor i zyrës së tatimpaguesve të mëdhenj...

Remitancat na tregojnë difektet e qeverisjeve, dje dhe sot

Në përgjithësi, kur merret parasysh ndikimi i flukseve të remitancave në ekonomi është e rëndësishme të mbahen parasysh efektet pozitive dhe krahas tyre edhe efektet negative që mbartin në kohë dërgesat e parave në formën e transfertave për konsumin bazë...

error: