Tag - produktivitet

Rritja e pagës duhet harmonizuar me rritjen e produktivitetit

Punonjësi tipik është produktiv vetëm për 60% të ditës në të gjitha profesionet. Por për punonjësit e zyrës, kjo përqindje bie në mënyrë dramatike. Sipas hulumtimit të Voucher Cloud, punonjësi mesatar në zyra mezi arrin të jetë produktiv për dy...

Çfarë është një ekonomi e fortë?

Në sqarimin e termit ekonomi e fortë, sipas shumë përcaktimeve dhe kritereve nga shumica e informacioneve, shihet se duhet të përmbledhë së bashku: - Normë të lartë të rritjes ekonomike. Sipas komentit tonë, kjo nënkupton një zgjerim të prodhimit ekonomik,...

Stabiliteti social – politik kthehet vetëm pasi të krijohet një kontratë e re sociale

Kontrata sociale, si një marrëveshje formale/informale midis grupeve sociale dhe klasës drejtuese të vendit (publike dhe private) është vazhdimisht dhe ashtu pa u ndjerë në testim nga palët pjesëmarrëse. Nisur nga rezultatet që vijnë nga këto testime ka rezultuar se...

Me mendje të hapur nga konkurueshmëria ekonomike

Ecuria e ritmeve të  rritjes së fuqisë punëtore në vitet e fundit nuk lidhet vetëm me problemet e mbartura dhe ato të krijuara nga ekonomia e brendshme. Siç është vërejtur nga një grup analistësh ekonomikë, pjesëmarrja ende e ulët e...

error: