Tag - digjitalizim

Minimizimi i informalitetit dhe efektiviteti i përforcuar prej digjitalizimit

Ne Raportin e Barres tatimore 2022, përmendet edhe qasja e dixhitalizimit qe po transformon ambjentin me mënyrën se si raportohet dhe paguhet taksa, me inovacione dhe investime të rëndësishme që ndodhin në vende të të gjitha llojeve. Ka shumë...

error: