Tag - biznesi

Pse nuk tatohet fluksi i parasë?

Përgjigja e menjëhershme e pyetjes së titullit është se fluksi (rrjedha) e parasë nuk është pjesë e të ardhurës, por një tregues që pasqyron faktin se sa fitimprurës është një biznes gjatë një periudhe. Rrjedha e parasë mat vlerat që...

Si u kushton qytetarëve dhe ekonomisë ndotja e ajrit dhe mjedisit?

Në analizën e fundit të përmbledhur në një publikim me titull “Ndotja e Ajrit: Kostot ekonomike të shtuara dhe nxitjet e politikave gjithpërfshirëse” ne jemi orientuar që ti përgjigjemi direkt me fakte dhe argumente ligjore pikërisht kësaj pyetje. Ashtu si...

Publikohet analiza kërkimore “Menaxhimi i ndryshimit nevojë për ndryshimin e modelit të qeverisjes dhe komunikimit”

ALTAX Education vjen me publikimin e ri që përshkruan nevojën e ndryshimit të modelit të qeverisjes dhe komunikimit, pasi shihet se tashmë ka një shterim modelesh të lidhur me kohëzgjatjen e qeverisjes dhe nevojën për një ndryshim gjithpërfshirës dhe jo...

Modeli i ndryshimit duhet të ndryshojë disa qasje në strategjinë e qeverisjes

Biznesi i qeverisë ka ndryshuar në mënyrë dramatike vitet e fundit. Pra, nuk është çudi që transformimi i operacioneve të qeverisë, së bashku me një rritje të paprecedentë të pritshmërive të qytetarëve, kanë krijuar kërkesa të jashtëzakonshme për komunikuesit e...

Rritja e pagës duhet harmonizuar me rritjen e produktivitetit

Punonjësi tipik është produktiv vetëm për 60% të ditës në të gjitha profesionet. Por për punonjësit e zyrës, kjo përqindje bie në mënyrë dramatike. Sipas hulumtimit të Voucher Cloud, punonjësi mesatar në zyra mezi arrin të jetë produktiv për dy...

Shqipëria renditet në vend të parë në rajon për lirinë ekonomike në 2023

Koncepti i lirisë ekonomike shërben si një kornizë jetike për të vlerësuar shkallën në të cilën individët dhe bizneset kanë lirinë për të marrë vendime ekonomike.  Në vendet me liri të ulët ekonomike, qeveritë ushtrojnë shtrëngim dhe kufizime mbi...

Minimizimi i informalitetit dhe efektiviteti i përforcuar prej digjitalizimit

Ne Raportin e Barres tatimore 2022, përmendet edhe qasja e dixhitalizimit qe po transformon ambjentin me mënyrën se si raportohet dhe paguhet taksa, me inovacione dhe investime të rëndësishme që ndodhin në vende të të gjitha llojeve. Ka shumë...

Sot është Dita e Lirisë Fiskale në Shqipëri!

Dita e Lirisë Fiskale përfaqëson tatimpaguesit e një vendi përballë ngarkesës së tyre nga administrata fiskale për mbledhjen e detyrimeve fiskale për buxhetin. Kjo ditë është data treguese për tu njohur, se në çfarë dite të vitit barra ndaj buxhetit të...

Gjirokastër – Ekonomia dhe numri i aktiviteteve tregojnë për një status quo në 2021

Në lidhje me zhvillimin ekonomik vendor bazuar te numri i bizneseve të tregut privat, të dhënat tregojnë për një status quo të numrit të aktiviteteve në 2021[1] (4.841 biznese që operojnë në qark) krahasuar me 4 vite më...

Pagë minimale më të lartë duke kufizuar rritjen e kostove të punës për punëdhënësit

Niveli ligjor i pagës minimale me kalimin e viteve po përdoret si instrumenti më i drejtpërdrejtë politik i qeverive për të ndikuar në nivelet e pagave në fund të shpërndarjes. Mirëpo edhe pse pagat minimale konsiderohen si një veprim i politikës...

error: