Tag - rritja e pagave

Indeksim i pagave për të rritur besimin te sistemi dhe për një model të ri sfidues

Marrëdhënia midis përcaktimit të pagave dhe inflacionit është monitoruar këto vite të fundit nga afër nga Banka Qendrore dhe ish-Ministria e Financave dhe Ekonomisë, pasi ishte çelësi i suksesit të tyre në arritjen e stabilizimit makroekonomik në një regjim të...

Tregu i punës në Ballkanin Perëndimor, 2023

Tregu rajonal i punës vazhdoi të performojë mirë në 2023, por ka filluar të shfaqen shenjat e ftohjes, sipas raportit të pranverës 2024, më i fundit i Bankës Botërore. Punësimi i përgjithshëm për Ballkanin Perëndimor në tërësi (15+) arriti...

Rritja e pagës duhet harmonizuar me rritjen e produktivitetit

Punonjësi tipik është produktiv vetëm për 60% të ditës në të gjitha profesionet. Por për punonjësit e zyrës, kjo përqindje bie në mënyrë dramatike. Sipas hulumtimit të Voucher Cloud, punonjësi mesatar në zyra mezi arrin të jetë produktiv për dy...

Rritja e pagave të administratës publike vs. Motivimit për tu korruptuar

Qeveria po zbaton masa të reja për të lidhur kompensimin e punonjësve të saj me pajtueshmërinë për të trajtuar korrupsionin me një fokus të qartë: asnjë kompani apo person nuk është mbi ligjin. Kjo qasje e freskuar synon të parandalojë marrëdhëniet...

Treguesit e performancës për administratën publike, patronazhi politik dhe plani i veprimit i miratuar për të luftuar korrupsionin

Shqipëria prezantohet sot me një pasqyrë të kuadrit strategjik gjithëpërfshirës të Reformës se administratës publike, që është zbatuar që nga viti 2015. Kjo bazohet në pesë dokumente strategjike: 1. Strategjia ndërsektoriale e Reformës në Administratën Publike (RAP), 2. Strategji e...

Dixhitalizimi apo e-qeverisja dhe ndikimi te lufta ndaj korrupsionit

Një nga instrumentat për të rritur potencialet ndaj korrupsionit është e-qeverisja, apo ndryshe dixhitalizimi i shërbimeve publike. Për këtë mekanizëm është investuar mesatarisht çdo vit me 2% të vlerës së investimeve publike në 5-6 vitet e fundit. Sektori publik në vitet...

Prezantohet përmes diskutimeve me vlerë të shtuar tema e dixhitalizimit, performancës së administratës dhe ndikimit te korrupsioni

takimin e sotëm me pjestarë të shquar të shoqërisë civile dhe jetës akademike të vendit, si dhe të jetës ekonomike dhe ekspertizës civile, edhe pse me mungesë të pjesëtarëve të qeverisë dhe ambasadave të atashuara në Tiranë, ALTAX...

Fatura e shtrenjtë dhe pak e përballueshme e taksës së inflacionit

Politika monetare kontraktuese (politika e tkurrjes ekonomike) është tani metoda më popullore e kontrollit të inflacionit. Qëllimi i një politike kontraktuese është të zvogëlojë ofertën e parasë brenda një ekonomie duke rritur normat e interesit. Kjo ndihmon në ngadalësimin e...

Rritja e pagave në 2023 dhe barazia gjinore

Në vitin 2018 sipas Eurostat gratë në Shqipëri paguheshin 93.2 lekë për çdo 100 lekë pagesë për burrat duke e renditur Shqipërinë të pestën ndër shtetet Europiane me hendekun më të ulët gjinor të pagës mesatare mujore. Në vitin 2022, gratë...

error: