Tag - inflacion

Inflacioni i Prill-Majit 2024 në OECD dhe Eurozonë i qëndrueshëm dhe në Ballkan shfaq shenja rritje

Inflacioni nga viti në vit në OECD, i matur me Indeksin e Çmimeve të Konsumit (CPI) mbeti përgjithësisht i qëndrueshëm në 5.7% në prill 2024, pas 5.8% në mars dhe 5.7% në janar dhe shkurt. Inflacioni total ra në...

Prezantohet përmbledhja e analizave ekonomike dhe fiskale “Më shumë ekonomi dhe më pak egoizëm politik”

Në përgjithësi ekonomia shqiptare i tejkaloi parashikimet e ekonomistëve vendas dhe të huaj për vitin 2023. Për 2024 duket se ekonomistët po shfaqin një qasje të kujdesshme në parashikimet e rritjes ekonomike të deklaruar nga qeveria në nivelin poshtë 4%. Parashikimet...

Analiza jonë ekonomike për 2024: Më shumë ekonomi dhe më pak egoizëm politik

Ndërsa viti 2023 u mbyll, ekonomia shqiptare po ecën më mirë se sa pritej nga parashikimet e fundvitit të kaluar. Por mund të thuhet se ky ritëm nuk përkon me pritshmëritë e bizneseve të vogla dhe të mesme dhe të...

Inflacioni i përgjithshëm dhe inflacioni për lëndët djegëse në OECD dhe Ballkan, Gusht – Tetor 2023

Inflacioni i përgjithshëm (vit me vit) në OECD, i matur nga Indeksi i Çmimeve të Konsumit (CPI), u ul në 6.2% në Shtator 2023 nga 6.4% në Gusht, pas rritjeve në korrik dhe gusht. Inflacioni ra ndërmjet Gushtit dhe Shtatorit në...

Pse ekonomia e fortë shkakton një monedhë të fortë dhe pse ekonomia jonë jo?

Teoria dhe praktika ndërkombëtare na tregon se: Në terma afatshkurtër Nëse një ekonomi përjeton ritme relativisht të larta të rritjes ekonomike, atëherë ekonomia ka të ngjarë të shohë rritje të normave të interesit pasi Banka Qendrore i përgjigjet rritjes më të lartë...

Çfarë është një ekonomi e fortë?

Në sqarimin e termit ekonomi e fortë, sipas shumë përcaktimeve dhe kritereve nga shumica e informacioneve, shihet se duhet të përmbledhë së bashku: - Normë të lartë të rritjes ekonomike. Sipas komentit tonë, kjo nënkupton një zgjerim të prodhimit ekonomik,...

Turizmi shqiptar në 2023 dhe disa sfida që duhen adresuar dhe programuar për zgjidhje

Sfidat me të cilat përballet Turizmi përfshijnë: taksat dhe informaliteti, kostoja e pushimeve dhe inflacioni promovimet e udhëtimit dhe siguria e turistëve, infrastruktura dhe problemet me ligjet ndërkufitare teknologjia, burimet njerëzore dhe aftësimi i tyre 1.Industria e turizmit është një segment...

Pedali i politikës fiskale dhe monetare: Kush është shtypur më fort?

Shtrëngimi i mprehtë i politikës monetare, shpesh ka shkaktuar stres financiar apo edhe kriza veçanërisht në ekonomitë e zhvilluara, por edhe në vendet në zhvillim. Për shkak të rreziqeve më të larta të kredisë dhe të monedhës, investitorët globalë zakonisht...

…për të krijuar një mburojë fiskale elastike për t’u përshtatur ndaj goditjeve

Inflacioni mund të ndikojë financat publike përmes kanaleve të shumta. Ai tenton të zgjerojë bazat tatimore në terma nominalë, duke rritur të ardhurat nominale tatimore, por gjithashtu mund të rrisë koston e shpenzimeve të qeverisë, më drejtpërdrejt për zërat buxhetorë...

Pse euro është kaq e dobët aktualisht në Shqipëri dhe pse çmimet e larta?

Sipas historisë dhe zhvillimit të tendencave inflacioniste është vënë re se vendet me inflacion më të lartë zakonisht shohin zhvlerësim të monedhës së tyre në lidhje me monedhat e partnerëve të tyre tregtarë. Kjo zakonisht shoqërohet edhe me norma më...

error: