Tag - rritje

Ekonomia në flakë në Evropën Juglindore në 2022

Sipas, publikim,eve të të dhënave makroekonomike për vendet e Ballkanit Perëndimor, Instituti i Vjenës për Studimet Ekonomike Ndërkombëtare parashikon me ulje në projeksionet e llogaritura rreth Prodhimit të Brendshëm. Në një renditje të vendeve, sipas prognozës rezultojnë se lufta në...

Efektet e prekshme buxhetore dhe në ekonomi nga Paketa e Rezistencës Sociale

Në vendimin që ka marrë Qeveria shqiptare nëpërmjet miratimit të Aktit Normativ Nr.3, datë 12.3.2022, ka reflektuar edhe ndryshimet buxhetore për zbatimin e Paketës së Rezistencës Sociale. Ndryshe nga sa ne përllogaritëm paraprakisht, nëpërmjet vendimit të qeverisë rezulton se janë...

error: