Tag - eksport

Importet dhe eksportet e vitit 2023, efekti në ekonomi dhe treguesit që kanë ndikuar mbivlerësimin e Lekut

Në ekonominë tonë, importet e mallrave në 2023 janë 1.98 herë më të larta se eksportet[1]. Ky raport është rritur me 3 % në krahasim me vitin 2022. Konsumatorët shqiptarë janë mësuar të shohin produkte nga çdo cep...

Ekonomia që kemi sot e cënuar nga investimet joproduktive dhe politika e dëmshme

Një investim në të cilin nuk gjenerohet fitim, ose realizohet më pak fitim nga sa është programuar konsiderohet si një investim i keq. Por një investim, i cili prodhon edhe efekte negative në taksat dhe tatimet, si dhe kosto buxhetore...

Çfarë e ndikon inflacionin dhe kursin e këmbimit?

Në një studim të mëparshëm të ALTAX[1], ne përmendnim të gjithë faktorët e analizuar dhe renditur, të cilët konsiderohen se janë ndikuesit mbi variacionet e kursit të këmbimit valutor dhe inflacionit. Nga kjo analizë e mëparshme, ne konkludojmë se...

error: