Tag - bilanci pagesave

Emigrimi i bizneseve, një sinjal për politika të zgjuara dhe përgjegjshmëri

Migrimi i bizneseve është pjesë e lëvizjes së kapitalit aty ku rikthimi dhe kushtet e të bërit biznes janë apo perceptohen si më të mira. Bizneset në rolin e investitorit kanë një rol qendror në menaxhimin e kësaj lëvizje kapitale...

Bilanci i pagesave na tregon se ekonomia performon dobët dhe pse turizmi tregon shenja rritje

Në publikimin më të fundit të Bankës së Shqipërisë, në datën 11 Shtator mundemi të shikojmë një pamje më të qartësuar bilancin e pagesave të kryera për 6-mujorin e parë 2023. Këto pagesa përmbledhin transaksionet e qeverisë, bizneseve, organizatave dhe...

Rrisku i kursit të këmbimit midis Lekut dhe Euros në tregun shqiptar

Në terma të gjerë, rreziku i kursit të këmbimit[1] është madhor kur një kompani ose investim mbështetet në një monedhë të huaj që duhet të konvertohet në lekun shqiptar. Rrisku i këmbimit valutor mund të shkaktohet nga mbiçmimi/zhvlerësimi i...

error: